پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۵۳ شناسه:
آرش اسلام پناه دانشجو:
ارائه مدل يكپارچه زنجيره تامين سبز گردآوري و مديريت پسماندهاي صنعتي با رويكرد صنعت4 (مطالعه موردي:خودروهاي فرسوده) عنوان فارسي:
An integrated modeling for green supply chain and Industrial waste management whit industry4.0 approach (case study:Worn cars) عنوان انگليسي:

با ايجاد و گسترش واحدهاي صنعتي و فعاليت‌هاي توليدي در كشور اعم از صنايع شيميايي، غذايي، نفت و پتروشيمي، فولاد و... تنوع محصولات و گسترش كاربردهاي محصولات اين صنايع در زندگي روزمره انسان، توليد انواع پسماندهاي صنعتي و خطرناك در كشور همواره رو به رشد بوده است، اين موضوع يكي از معضلات مهم جوامع بشري در حال حاضر تلقي مي‌شود. از طرفي، جهان تنها با چالش هاي حفظ محيط زيست و پايداري مواجه نيست، بلكه با پيشرفت هاي تكنولوژيكي در ديجيتاليزاسيون و اتوماسيون هم مواجه است. انقلاب صنعتي چهارم را مي توان با گستره اي از فناوري هاي نوين تعريف نمود. اين انقلاب، جهان هاي فيزيكي، ديجيتالي و زيستي را به يكديگر جوش داده و بر همة رشته ها، اثر خود را فرود مي آورد و بر ماهيت فرد، اقتصاد و جهان كسب و كار نيز اثرات مثبت از خود نشان خواهد داد. اين پژوهش به‌دنبال طراحي شبكه زنجيره تامين سبز پايدار براي مديريت پسامندهاي صنعتي مربوط به خودروهاي فرسوده با رويكرد انقلاب صنعتي 4 است و علاوه بر رعايت اهداف پايداري، با تجهيز كردن ناوگان و خودروها به سيستم‌هاي پيشرفته مسيريابي و ارتباطي بين خودرويي، تا حد ممكن سرعت و دقت را افزايش داد و موجبات كاهش هزينه هاي حمل و نقل و آلودگي‌هاي زيست محيطي حاصل از انتشار گازهاي آلاينده در حمل و نقل گرديد. همچنين، اتتظار مي رود نتايج اين رساله بتوانند سبب بر طرف شدن مشكلات مربوط به ترافيك شهري و محدوديت هاي بارگيري و حمل و نقل، گردآوري خودروهاي فرسوده، بازيافت بخش‌هاي مختلف خودرو و انواع پسامندها با استفاده از حل مسئله مكان‌يابي - مسيريابي در زنجيره تامين سبز پايدار مديريت پسماندهاي صنعتي گردد. جهت تست مدل از داده‎هاي شركت‌هاي خودروسازي ايران استفاده خواهد شد و جهت حل مدل از الگوريتمهاي فرا ابتكاري چند هدفه بر پايه آرشيو پارتو پيشنهاد خواهد شد.

چکيده:

زنجيره تامين سبز، مديريت پسماندهاي صنعتي، صنعت ۴، خودروهاي فرسوده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي استاد مشاور:
دکتر جليل حيدري دهويي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.