پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۹۴۳ شناسه:
معصومه يوسفي راد دانشجو:
طراحي خط مشي مناسب براي توسعه امنيت غذايي ۱۴۰۰ _۱۴۱۰(مطالعه موردي: كشت و واردات محصولات ارگانيك و غير تراريخته) عنوان فارسي:
Designing a suitable policy for the development of food security in the 1400s to 1410s عنوان انگليسي:

سياست سلامت از ابعاد سياست اجتماعي است و توسعه ان به عنوان يكي از مسئوليتهاي دولت به شمار مي رود . تانين غذاي ابمن به دليل بار قابل توجه بيماري و بار اقتصادي تحميلي براي جامعه و ملت مهم است و اين امر به علم صحيح و اجراي قانون بستگي دارد . اجراي قوانين امنيت غذايي در جهت محافظت از سلامت فردي و عمومي وظيفه دولت است. وضع قوانين و مقررات جديد بايد به صورت دوره اي انجام شود تا تامين مداوم محصولاك غذايي سالم و بي خطر براي تندريتي و سلامت افراد بيشتر حفظ شود . اين تحقيق به بررسي نحوه تدوين خط مشي مناسب جهت تامين غذاي ايمن در دهه ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ مي پردازد.

چکيده:

محصولات تراريخته خط مشي سلامت امنيت غذايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر پورعزت استاد راهنما:
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني استاد راهنماي دوم:
دکتر علي كرمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.