پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۹۳۰ شناسه:
شهريار شكروي دانشجو:
بررسي فرصت هاي توسعه بازرگاني بين المللي بين ايران، عراق، سوريه، تركيه و لبنان در آغاز دهه‌ي ۲۰۲۰ عنوان فارسي:
Analysis to develop potentials in international trade between Iran,Iraq,syria, Turkey and lebanon In First of 2020 Decade عنوان انگليسي:

بي شك امروزه يكي از مهمترين اركان جنگهاي بين المللي جنگهاي اقتصادي و تحريمي است. ايالات متحده آمريكا در طول سالهاي اخير تلاش گستردهاي را در راستاي وارد آوردن ضربات سهمگين و ايجاد محدوديتهاي گسترده براي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به كار گرفته است. دراين بين دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با داعش باعث شده است تا كشور به سطح كم نظيري ازلحاظ قدرت نرم و نفوذ در كشورهايي مانند عراق و سوريه و لبنان دست يابد. امروزه پس از سالهاي طولاني جنگ و درگيري در سرتاسر خاورميانه ايران به قدرت و نفوذي انكارناپذير در منطقه دست يافته است. اين مهم به دست نيامده است مگر با فداكاري و جانفشاني هزاران نفر از بهترين جوانان محور مقاومت كه با دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامي در سرتاسر جهان و ايثار و از خود گذشتي حماسه هاي شگرف در دفاع از آرمان خود به منصه ظهور گذاشتند. امروزه در كشور عراق كه در زماني نه چندان دور تحت حاكميت حزب بعث و استبداد صدام حسين به بزرگترين دشمن انقلاب اسلامي تبديل شده بود، قدرت جبهه مقاومت و جايگاه حشدالشعبي در قلب مردم عراق فراتر از هر كشور ديگري در خاورميانه قرارگرفته است.

در سوريه عليرغم حمايت همه ي جانبه ي بيش از 50 كشور جهان از گروههاي تكفيري اين محور مقاومت بود كه دريكي از حساسترين بزنگاههاي تاريخ موفق شدند معادلات قدرتهاي غربي را بهكل دگرگون كرده و با حفظ تماميت ارضي سوريه رويدادي بزرگ در تاريخ معاصر را بيافرينند. به پاس اين موفقيت ؛ امروزه جمهوري اسلامي ايران به قدرت و نفوذ وسيعي در سطوح مختلف نظامي ـ سياسي در اين كشور

دست يافته است . ازلحاظ نفوذ اقتصادي؛تا رسيدن به نقطه ي مطلوب فاصله ي طولاني قرار دارد درحاليكه فرصت هاي بي شماري در كشورهاي محور مقاومت در راستاي همكاري هاي اقتصادي موجود است. همكاري هايي كه بي شك نقش سپر محافظ در برابر تحريم هاي ايالات متحده را خواهد داشت. فرصت هايي كه هنوز مغفول مانده و از سمت دولت و فعالان بخش خصوصي كمتر به آن پرداخته شده است. در اين تحقيق قصد داريم تا با ارائه تصويري دقيق از وضعيت كنوني اقتصادي در كشورهاي محور مقاومت زمينه هاي ممكن براي همكاري هاي اقتصادي و فرصتهاي پيش رو در اين كشورها را مورد واكاوي و بررسي قرار دهيم و در پايان پيشنهادها خود پيرامون توسعهي قدرت اقتصاد خارجي كشور ارائه كنيم.

چکيده:

ايران، عراق، سوريه، تركيه، لبنان، خاورميانه، كردستان، داعش، تجارت بين الملل، بازرگاني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عزت الله اصغري زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.