پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۱ دفاع:
۳۹۲۲ شناسه:
احسان الله شكراللهي دانشجو:
بررسي متون آموزش زبان فارسي در شبه قاره عنوان فارسي:
Review of printed texts on teaching Persian language and literature in the Indian subcontinent عنوان انگليسي:

نقش اساسي اهالي شبه‌قاره در ترويج و توسعه‌ي زبان و ادب فارسي در دوران طولانيِ تاريخِ اين زبان اگر بيش از ايرانيان نباشد، كم‌تر از ايشان هم نيست. به ويژه شعر شيرين فارسي و محتواي عرفاني بسياري از متون منثور به اين زبان در طول ده قرن گذشته مخاطبان بسياري در شبه‌قاره داشته و سهم اين منطقه‌ي وسيع در تاريخ ادب فارسي تا بدان‌جاست كه به جرأت مي‌توان گفت زبان فارسي گستره‌اي وسيع‌تر از اين خطه براي بروز و ظهور خود نيافته است. نخستين و بيشترين كتاب‌هاي تصوف و تذكره شعري به اين زبان بوده و بسياري از فرهنگ‌هاي واژگان، متون تاريخي، ديني و علمي، و به ويژه نقد ادبي و دستور زبان در شبه‌قاره پديد آمده است. به‌ويژه در قرن دهم تا دوازدهم، شبه‌قاره (شامل هند، پاكستان، بنگلادش و قسمت‌هايي از افغانستان فعلي) بيش از ايرانِ آن زمان مهد و مركز اصلي توليد متون ادب فارسي بوده، تا آنجا كه سبكي به نام هندي از همين بستر برآمده است. طبيعي است در چنين شرايطي، متون فراواني نيز براي آموزش اين زبان پديد آمده كه در سده‌هاي اخير، به ويژه از دوران استعمار انگليس و با ورود صنعت چاپ، بسياري از اين متون، چاپ و منتشر شده، و هنوز و همچنان مي‌شود.

در پژوهش حاضر ضمن پرداختن به پيشنه‌ي تحقيق در اين باره، فهرستي از منابع چاپي آموزش فارسي (بالغ بر 3500مدخل) فراهم‌ شد، و سپس با اشاره به دسته‌بندي‌هاي گوناگون اين منابع، موضوعاتي از اين دست در آن‌ها مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت: توليدكنندگان متون آموزش فارسي و انگيزه‌ي ايشان از اين توليد، پشتيبانان و گروه‌هاي دست‌اندركار توليد، مخاطبان اين دسته آثار و محل‌هاي تدريس، شيوه‌هاي توليد و تكثير، شمارگان و نوبت چاپ و جنبه‌هاي فني، هنري در چاپ اين آثار، شيوه‌ي نامگذاري متون، زبان‌هاي واسط براي انتقال دانش زباني، ترتيب مدخل‌ها در متون آموزش زبان، استفاده از ابزارهاي كمكي براي آموزش زبان فارسي، و بالاخره ضمايم متون.

در پايان نيز سه نمونه از متون آموزش زبان فارسي به همراه متن كامل يا گزيده و بررسي شده، و توضيحاتي در باره‌ي هريك ارائه شده است. اين منابع عبارتند از: آمدنامه، انشاي خليفه، و انتخاب اشعار مكتوبي.

چکيده:

متون زبان و ادب فارسي، آموزش زبان و ادب فارسي، شبه قاره‌ي هند، كتاب‌هاي چاپ سنگي.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر روح اله هادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمصطفي موسوي راد استاد مشاور:
دکتر محمدرضا تركي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

گنجينه‌ي اسناد

/

تحليل نقش انگليس بر چاپ متون فارسي در شبه‌قاره

احسان‌اله شكراللهي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.