پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۶ ساعت ۱۳:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۹۱۲ شناسه:
رويا محمودزاده دانشجو:
ارائه مدلي براي توسعه مديريت الكترونيك سيستمهاي جبران خدمات مورد بررسي سازمان همياري شهرداريهاي استان گيلان عنوان فارسي:
a model for developing Electronic Management of Compensation Service Systems (case study: Guilan Municipalities Assistance Organization عنوان انگليسي:

ارائه مدلي براي توسعه مديريت الكترونيك سيستمهاي جبران خدمات مورد بررسي سازمان همياري شهرداريهاي استان گيلان

چکيده:
کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد راهنما:
دکتر فرشته امين استاد راهنماي دوم:
دکتر علي فرهي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.