پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۹ دفاع:
۳۹۰۲ شناسه:
علي ذوالفقاريان دانشجو:
بررسي تأثير بلوغ ديجيتال بر تاب آوري كسب وكارهاي كوچك و متوسط د ر همه گيري كوويد- 19 (مورد مطالعه موسسات آموزشي و پژوهشي تهران) عنوان فارسي:
Measuring the impacts of digital maturity on SME's business resilience in COVID-19 pandemic era (case of study Training and research centers in Tehran) عنوان انگليسي:

همه گيري ويروس كرونا تجربه تلخي براي اغلب كسب و كارها در دنيا بود و به آنها يادآور شد كه اگر همگام با روندها و فنآوري هاي روز پيش نروند محكوم به شكست خواهند بود. يكي از اين روندها ديجيتالي شدن و بهره گيري از فنآوري هاي اين حوزه براي پيشبرد اهداف و استراتژي هاي كسب و كار و كسب مزيت رقابتي و شايد فراتر از آن براي ماندگاري و جلوگيري از ورشكستگي و نابودي در بعضي از كسب و كارها مي باشد.

در حين بحران كرونا، از خيل كسب‌وكارهايي كه تحت تأثير شرايط موجود قرار گرفتند موسسات آموزشي شرايط سختي را تجربه كردند چرا كه در نبود زيرساخت‌هاي ديجيتال امكان ارائه خدمات به مشتريان خود را از دست داده و در معرض ورشكستگي كامل قرار گرفتند. بر همين مبنا بررسي تأثير بلوغ ديجيتال بر تاب‌ آوري كسب و كارها و بخصوص موسسات آموزشي هدف اين پژوهش قرار گرفت. در اين رابطه دو سؤال مطرح شد كه عبارتند از: الف) آيا بين سطح بلوغ ديجيتال و تاب‌آوري سازمان ارتباطي وجود دارد؟ ب) اگر پاسخ سوال (الف) آري است اولويت تأثيرگذاري ابعاد بلوغ ديجيتال چيست؟ اين تحقيق در زمره تحقيقات كمّي، كاربردي، توصيفي و پيمايشي قرار مي‌گيرد. اطلاعات مرتبط با پيشينه و ادبيات نظري و انتخاب ابزار با روش مطلعات كتابخانه‌اي گرداوري مي‌شود. اطلاعات ميداني با پرسشنامه جمع‌اوري خواهد شد. پرسشنامه‌ها بر اساس طيف ليكرت، ساختار يافته و آلاين خواهند بود و از طريق ايميل يا هر روش آنلاين ترجيحي مشاركت‌كنندگان در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد. قلمرو موضوعي تحقيق ارتباط بلوغ ديجيتال و تاب‌اوري سازماني از ديد مديران SME هاي آموزشي استان تهران است.

The COVID-19 pandemic is a tragic event for all businesses worldwide. They learn the importance of digital transformation in a hard way. Among all businesses, training agencies fall down harder due to lack of online infrastructures and customer preference of face to face training. This research sake to find the relation between digital transformation and business resilience. To do so a questionnaire developed and data collected online through email or social media based on participant's choice then, data analyzed in SmartPLS software.

چکيده:

بلوغ ديجيتال، تاب آوري، كرونا، كسب و كار كوچك، Digital maturity، business resilience ، covid 19 ، sme

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيدين سلام زاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منوچهر انصاري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.