پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۸۹۹ شناسه:
ماتيلدا مردروسيان دانشجو:
همه گير شناسي آسيب هاي ورزشي اسكي بازان آلپاين و اسنوبرد حرفه اي و مبتدي در پيست اسكي دربندسر در سال 1398 عنوان فارسي:
Epidemiology of Alpine and Snowboard Injuries In Professional and Beginner Skiers In Darbandsar Ski Resort Season 1398-(2019-2020) عنوان انگليسي:

محبوبيت اسكي آلپاين و اسنوبرد در سطح حرفه اي و تفريحي در سراسر جهان رو به افزايش است، و ميليون ها نفر شركت كننده در هر رده هاي سني و هر سطح اسكي از اين ورزش لذت مي برند. اين محبوبيت از سال 1960 ميلادي افزايش يافته است. تخمين زده مي شود كه حدود 200 ميليون نفر در كل جهان به ورزش اسكي مي پردازند.

در سال 2010 در ايالات متحده 5/11 ميليون نفر به اسكي آلپاين و 2/8 ميليون نفر به اسنوبرد پرداخته اند.

در ايران بر اساس تحقيقي كه در سال 1391 انجام شد، تعداد اسكي بازان بيمه شده مرد در سال 1388، 1248 نفر و اسكي بازان بيمه شده زن 510 نفر بوده است. اين تعداد در سال 1389 به ترتيب به 2362 و 930 نفر افزايش يافت و در سال 1390 به ترتيب به 2281 و 441 نفر كاهش يافت.

بر اساس آمار فدراسيون پزشكي ورزشي، در سال 1388 نرخ بروز آسيب در مردان اسكي باز بيمه شده 6/67% و در زنان اسكي باز بيمه شده 4/32 % بوده است. اين آمار در سال هاي1389 و 1390 به ترتيب در مردان به 8/69 % و 2/74 % افزايش و در زنان به 2/30% و سپس 8/25 % كاهش داشته است.

با توجه به افزايش تعداد افراد علاقه مند به شركت در ورزش هيجاني اسكي در سال هاي گذشته شاهد بروز آسيب هاي ناشي از شركت در اين رشته ورزشي بوده ايم. در ايران نيز ورزش اسكي از محبوبيت و جايگاه خوبي برخوردار مي باشد.

اسكي و مسابقات آن داراي نرخ آسيب بالايي بوده و همراه با افتادن ها مي باشد. با اين وجود اطلاعات كمي راجع به نوع و مكانيزم آسيب، تاثير سن و جنس، ناحيه دچار آسيب و ميزان آسيب هاي جدي از آن در دسترس داريم.

علاوه بر اين آسيب هاي مذكور، هزينه هاي هنگفتي را جهت درمان به باشگاه ها، شركت هاي بيمه و حتي خود ورزشكاران تحميل مي كنند. در همين راستا به منظور افزايش سلامتي ناشي از ورزش و فعاليت بدني، كاهش هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم آسيب هاي ورزشي و حفظ جمعيت شركت كننده در ورزش، طراحي، ارتقاء و تعميم راهبردهاي پيشگيري از آسيب يك هدف ضروري و اساسي محسوب مي شود . لذا بايد درصدد شناسايي اينگونه آسيب ها و كاهش آن ها بواسطه ي طراحي راهبردهاي پيشگيرانه برآمد.

از آنجايي كه در داخل كشور تنها يك تحقيق در سال 91 بر روي همه گيرشناسي آسيب هاي 21 رشته ورزشي از جمله اسكي انجام شده است و هيچگونه تحقيق جداگانه اي در زمينه شناسايي ميزان بروز آسيب هاي اسكي و علل گوناگوني كه منجر به آسيب شده اند انجام نشده است، لذا ضروريست تا بررسي و تحقيقات دقيق تري در اين راستا براي كاهش نرخ آسيب و بهبود شرايط پيست ها و آموزش راهكارهاي پيشگيري از آسيب به افراد فعال در اين زمينه، صورت گيرد.

چکيده:

همه گير شناسي، آسيب ورزشي، فصل اسكي، اسكي باز حرفه اي، اسكي باز مبتدي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر هومن مينونژاد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد كريمي زاده اردكاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.