پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۱ دفاع:
۳۸۹۸ شناسه:
حميد نقاشي دانشجو:
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر خود سوزي جنگل ها (مورد مطالعه جنگل هاي ارسباران) عنوان فارسي:
Identification and Prioritization of Factors Affecting Forest Self-Esteem (Case Study of Arasbaran Forests( عنوان انگليسي:

جنگل يكي از مواهب و منابع مهم ثروت مي‌باشد كه از بدو ظهور بشر با حيات او ارتباط داشته است . بشر اوليه در جنگل مي‌زيسته است و براي رهائي از سرما و گرما، تنه‌ها و كنده‌ها و حفره‌هاي درختان را مأمن و خانه خود قرار مي‌داده است و از ترس جانوران وحشي و درنده به شاخه‌هاي مرتفع درختان پناه مي‌برده و از همه مهم‌تر از ميوه ها و بذر درختان جنگلي تغذيه مي نموده است و از پوست درختان براي پوشش خود استفاده مي‌كرده است . آتش‌سوزي در جنگل‌ها سالانه هزاران هكتار از درختان، درختچه‌ها و گياهان را طعمه‌ي خود مي‌سازد. آتش‌سوزي‌ها مي‌توانند توسط عوامل طبيعي يا انساني ايجاد شوند. در اين ميان، نقش عوامل جوي در وقوع و گسترش آتش‌سوزي مهم مي‌باشد. اهميت شرايط جوي نه تنها به عنوان عامل منفرد براي ايجاد آتش‌سوزي نيست بلكه مي توان گفت تأثير عوامل ديگر آتش‌سوزي ، هم‌چون عوامل انساني ، خود تابعي از عوامل جوي است ، چرا كه اگر شرايط جوي مساعد نباشد ، آتش‌سوزي ايجاد شده نمي‌تواند گسترش يابد(عباسي و همكاران، 1388) .

چکيده:

اولويت بندي شناسايي خودسوزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد نوحه گر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.