پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۶ ساعت ۱۲:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۹۶ شناسه:
مهشيد تيزهوش دانشجو:
نقض حق بر بهداشت و سلامت زنان در ايران بر اثر تحريم هاي اقتصادي عنوان فارسي:
Violation of women's health rights in Iran due to economic sanctions عنوان انگليسي:

تحريم ها در يك تقسيم بندي به تحريم هاي بين المللي و تحريم هاي يكجانبه يا چند جانبه تقسيم مي شود . تحريم هاي بين المللي مطابق منشور ملل متحد بوده و تحريم هاي يكجانبه و چند جانبه با اغراض سياسي و توسط يك يا چند كشور كه دست برتر را در اقتصاد بين المللي دارند با انگيزه تغيير رفتار كشورها، محقق مي شود . اين تحريم ها موجبات نقض حق بر بهداشت وسلامت زنان در ايران بر اثر تحريم اقتصادي را فراهم مي آورد . آنچه در اين پژوهش مورد واكاوي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد؛ نقض حق بر بهداشت وسلامت زنان در ايران بر اثر تحريم اقتصادي است.

چکيده:

حق بر بهداشت ، سلامت ، زنان ، تحريم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر خيرالله پروين استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.