پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۹۴ شناسه:
رضا پوراحمد دانشجو:
نقش زبان در مشروعيت بخشيدن به اصلاحات قوانين و مقررات مالي بخش عمومي عنوان فارسي:
The role of language in legitimating public-sector reforms عنوان انگليسي:

در اين تحقيق، با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي به تحليل مباحثه ها و گفتمان هاي مطرح شده در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با قوانين و مقررات مالي مرتبط با حسابداري بخش عمومي، خواهيم پرداخت. همچنين بررسي خواهيم كرد كه چگونه نمايندگان مجلس با استفاده سياسي از زبان به تغييرات ايجاد شده در قوانين و مقررات مالي و به طور خاص قانون محاسبات عمومي كشور مشروعيت مي بخشند و از چه استراتژي هايي براي اين مشروعيت بخشي استفاده مي كنند. از آنجا كه حسابداري بخش عمومي مي تواند با سياست هاي اتخاذ شده توسط نمايندگان مردم در مجلس از طريق ايجاد تغييرات در قوانين و مقررات مالي تحت تاثير قرار بگيرد، با انجام اين تحقيق انتظار مي رود ميزان اعمال قدرت و استفاده سياسي از زبان توسط نمايندگان مجلس براي ايجاد تغييرات در قوانين و مقررات مالي مرتبط با حسابداري بخش عمومي تعيين و استراتژي هاي ايشان براي مشروعيت بخشيدن به اين تغييرات، مشخص گردد.

چکيده:

زبان، مشروغيت بخشيدن، بخش عمومي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد مرادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عباس نرگسيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.