پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۰ ساعت ۱۳:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۸۶ شناسه:
مائده اسمعيل زاده رستمي دانشجو:
اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا عليه ايران بر شركت هاي نفتي چيني عنوان فارسي:
The effect of US economic sanctions against Iran on Chinese oil companies عنوان انگليسي:

تحريم هاي اقتصادي يكي از ساز و كارهاي اجرايي عمده در نظام امنيت دسته جمعي ملل متحد بوده است. ايران با سه نوع تحريم مواجه بوده، كه نوع اول، تحريم هايي است كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور اعمال نمود مانند تحريم هاي اقتصادي، سياسي، علمي و ... و نوع دوم تحريم هاي شوراي اروپا بوده كه اين ها با امضاء برجام معلق شده اند و نوع سوم تحريم هاي آمريكا بوده كه اين كشور رأسا و بطور مستقيم عليه ايران اعمال مي كند. تحريم هاي يكجانبه‌اي آمريكا و فشارهاي اين كشور بر شركت هاي نفتي متقاضي سرمايه گذاري در ايران موجب شده آنها تمايلي به انعقاد قراردادهاي جديد نداشته باشند.

تحريم نفت ايران اقدامي از سوي ايالات متحده عليه برنامه هسته اي ايران است كه با هدف محروم كردن اين كشور از درآمدهاي نفتي و وادار كردن آن به همكاري با جامعه ي جهاني براي بر طرف كردن ابهامات درباره ي برنامه‌ي احتمالي هسته‌اي نظامي‌اش شكل گرفت. اين تحريم ها با ابزارهايي مستقيم همچون تحريم خريد و يا خريداران و غير مستقيم همچون تحريم بيمه اي كشتي هاي نفتكش و يا تحريم بانكي، اعمال و با هدف انصراف متقاضيان نفت اين كشور و روي آوردن آن ها به ديگر عرضه كنندگان اين كالا انجام مي شود. اين تحريم ها از سوي ايالات متحده بر روابط بانكي كشورهايي كه با ايران مراودات مالي دارند نيز سايه افكنده است از جمله تحريم بانك كونلون چين كه وزارت خزانه‌داري ايالات متحده آمريكا در سال ۲۰۱۲ ميلادي اين بانك را به واسطه برقراري ارتباط مالي با بانك‌هاي ايراني تحت تحريم قرار داد.

اما در مجموع مي‌توان گفت: با توجه به اينكه چين نيز به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ جهان در زمينه‌هاي مختلف براي توليد نياز به نفت مرغوب و ارزان ايران دارد، اما با اقداماتي كه ايالات متحده براي تحريم شركت‌هاي مختلف چيني انجام داده است، تا حدود قابل توجهي توانسته است اين شركت‌ها را از انجام و ايجاد مراوده با ايران باز دارد.

چکيده:

كلمات كليدي: آثار اقتصادي تحريم، شركت هاي نفتي چيني، سرمايه گذاري خارجي، تحريم‌هاي ايالات متحده

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمدحسن رضوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.