پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۸/۲۴ دفاع:
۳۸۸۳ شناسه:
سيدارين روستايي دانشجو:
تاثير جنسيت در رفتار سرمايه گذاران فردي در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Examining the Gender Effect on Individual Investors' Behaviour in Tehran Stock Market عنوان انگليسي:

اين پژوهش با هدف درك بهتر رفتار سرمايه‌گذاري زنان ايراني فعال در بورس اوراق بهادار تهران، و شناخت بعضي از تفاوت‌هاي رفتاري بين زنان و مردان حين انجام فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري انجام شده است. لذا در اين تحقيق، تفاوت در پارامترهاي سطح تحمل ريسك، سطح اطمينان در سرمايه‌گذاري، سطح سواد سرمايه‌گذاري و رفتار توده‌اي بين زنان و مردان فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در بهار و تابستان سال 1399 ه.ش، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، اگر چه ادبيات موضوع عموما نشان مي‌دهد كه زنان سطح پايين‌تري از سطح تحمل ريسك، سطح اعتماد در سرمايه‌گذاري، سطح سواد مالي و نيز سطح بالاتري از رفتار توده‌اي را نشان مي‌دهند. نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه بين فعالان بورس اوراق بهادار تهران، و بررسي نتايج آن نشان مي‌دهد كه از ميان متغيرهاي مذكور، تنها سطح سواد مالي بين زنان و مردان شركت‌كننده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوت دارد: اما همچنان در نتيجه‌ي اين موضوع، زنان ايراني نسبت به مردان، كمتر در بورس اوراق بهادار تهران مشاركت و فعاليت دارند.

چکيده:

رفتار توده اي، ريسك گريزي، سرمايه گذاري، مالي رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي نمكي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدحامد وارث استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.