پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۱ دفاع:
۳۸۸۲ شناسه:
علي علوي ناييني دانشجو:
تحليل نقش برنامه‌ريزي مشاركتي در مديريت سيلاب‌ها در سكونتگاه هاي انساني (مورد مطالعه:حوضه آبريز سد لتيان) عنوان فارسي:
Analyzing the role of participatory planning to improve urban flood management عنوان انگليسي:

گسترش اماكن و تأسيسات شهري در اثر ازدياد روزافزون جمعيت و تبديل اراضي كشاورزي به اراضي شهري همواره موجب بروز مشكلات زيادي بوده است كه باعث برهم خوردن شكل طبيعي اكوسيستم و تعادل هيدرولوژيكي اين مناطق مي‌گردد . بروز سيلاب در يك محيط شهري باعث ايجاد مشكلات فراوان براي سازمان‌هاي مسئول شهري و بروز خسارات جاني و مالي مي‌شود. رخداد سيلاب يكي از سه بلاياي طبيعي و اصلي كشور است. مي‌توان گفت كه حداقل در طول سال در يك نقطه از اين سرزمين سيلاب قابل‌توجهي رخ مي‌دهد. درواقع، گذشته از سال‌هاي سيلابي كه هر از چند سال تكرار مي‌شود و بخش‌هايي وسيع از كشور را در برمي‌گيرد، هرساله چند سيل كوچك و متوسط و در مواردي بزرگ در گوشه و كنار مملكت اتفاق مي‌افتد.

تصميم‌گيري در بسياري از زمينه‌هاي مرتبط با بلاياي طبيعي، اغلب يك فرآيند پيچيده و زمان‌بر است. فرآيندهاي تصميم‌گيري پيرامون بلاياي طبيعي، غالبا شامل تعارضات فراوان سياسي و بحث‌هاي مربوط به ذي‌نفعان مي‌شود. به هرحال به دليل تعدد ذي‌نفعان، اهداف و تضاد منافعشان، آنان با يكديگر اختلافات زيادي دارند كه حل‌وفصل اين اختلافات و تضادها نيازمند يك برنامه‌ريزي مردم محور مي‌باشد. برنامه-ريزي در خصوص فرآيندهاي مديريت سيلاب كه نيازمند يك رويكرد محلي مي‌باشد، نيازمند مشاركت عمومي مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌باشد. با توجه به ميزان تلفات جاني و خسارات مالي فراواني كه در ساليان اخير در اثر رخداد سيل به‌وجود آمده است، انتظار مي‌رود رويكردهاي سنتي و فاقد كارآيي مديريت سيلاب كنار گذاشته شوند و رويكردهاي نوين و مردم محور جاي آن‌ها را بگيرند. مشاركت اجتماعي در سراسر جهان به‌عنوان هسته اصلي اكثر برنامه‌هاي توسعه و مديريت قرار دارد. افراد مي‌توانند نقش كليدي بسيار خوبي را در اقدامات غيرسازه‌اي مديريت سيلاب نظير ايجاد آگاهي، اطلاع‌رساني عمومي، سازماندهي مردم، هشدار و تخليه ايفا كنند . اين اقدامات غيرسازه‌اي اغلب مي‌توانند هزينه‌هاي ناشي از اقدامات سازه‌اي را به حداقل برسانند. همچنين طبيعي است كه دولت‌ها تا حدي توان جبران خسارات ناشي از سوانح طبيعي اعم از سيل و زلزله را دارند و اگر ميزان خسارات از حدي فراتر رود، دولت‌ها نيز به تنهايي قادر به جبران خسارات نخواهند بود. لذا از اين سو نيز توجه به نقش مشاركت مردم و در پي آن به‌كارگيري برنامه‌ريزي مشاركتي در بهبود مديريت سيلاب امري لازم به‌نظر مي‌رسد.

چکيده:

سيلاب - مديريت سيلاب - برنامه ريزي مشاركتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد نوحه گر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اسماعيل صالحي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.