پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۰/۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۷۹ شناسه:
ليلا عباسي دانشجو:
مطالعه اثر پودر ميوه گياه باميه( هيبيسكوآس اسكولنتوس ) بر خصوصيات آنتي اكسيداني، حسي و فيزيكوشيميايي ماست عنوان فارسي:
Effect of Hibiscus esculentus powder on the Antioxidant , Sensorial and physicochemical properties of yogurt. عنوان انگليسي:

پيشگيري و كنترل بيماريها به ويژه بيماريهاي مزمن مرتبط با تغذيه از جمله ديابت ،بيماريهاي قلبي،عروقي و انواع سرطان كه با روند هشدار دهنده و رو به گسترش خود هزينه هاي سنگين بر كشور ها وارد مي كنند ،دليل عمده و اساسي توليد و ترويج و مصرف غذاهاي فراسود مند است.(1)

امروزه غذاهاي فراسودمند و يا غذاهاي عملگرا بعنوان راهكاري در حفظ سلامت تغذيه اي مطرح شده و ميزان تقاضا براي محصولات غذايي فوق به دليل افزايش آگاهي مردم روز به روز در حال افزايش است.(2)

اين محصولات فراتر از اثرات تغذيه اي پايه،ساختار يا عملكرد بدن را جهت بهبود وضعيت سلامت و تندرستي ويا كاهش خطر و بيماري تحت تاثير قرار مي دهند.(3)

يكي از فراورده هاي تخميري شير،ماست مي باشد. ماست يك فراورده سهل الهضم تر از شير مي باشد ،توليد جهاني و مصرف ماست در طي ربع قرن اخير به طور عجيبي افزايش يافته است و اين نشان از اهميت كار بر روي ماست دارد.

چکيده:

فراسودمند ،آنتي اكسيدان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ابولفضل كامكار استاد راهنما:
دکتر علي ميثاقي استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.