پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۷۶ شناسه:
عليرضا باوفا دانشجو:
بررسي تاثير نوع كالاي موجود و پلتفرم شبكه اجتماعي بر روي خرده فروشي هاي آنلاين در ايران عنوان فارسي:
Effect of an e-retailer’s product category and social media platform selection on perceived quality of e-retail products in IRAN عنوان انگليسي:

با توجه به ظهور و گسترش خرده فروشي هاي آنلاين و فعاليت هاي آنها در شبكه هاي اجتماعي مختلف، شناسايي و طبقه بندي پلتفرم هاي شبكه اجتماعي و ارزيابي آنها بر اساس نوع كالاهايي كه خرده فروشي ها به فروش مي رسانند مي تواند كسب و كارها را در پايه ريزي و اجراي استراتژي مناسب فعاليت در شبكه هاي اجتماعي ياري نمايد.

چکيده:

شبكه اجتماعي، بازاريابي ديجيتال، خرده فروشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر داتيس خواجه ئيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.