پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz16 دفاع:
۳۸۷۱ شناسه:
محمد حمزه زاده دانشجو:
شناسايي عوامل حياتي موفقيت در مديريت تماشاي سينماي ايران بر مبناي نظريه اقتصاد تجربه عنوان فارسي:
Identifying thr critical success factors in Iranian cinema watching management based on the theory of experience economics. عنوان انگليسي:

اقتصاد سينماي ايران سال به سال در حال كوچكتر شدن است. در حالي كه در نگاه سياستگذاران رسمي كشور، اين صنعت/رسانه مي‌تواند از بازيگران اصلي پيشرفت فرهنگي كشور باشد. آنچه كه معيار ارزيابي كوچك شدن سينماي ايران است، نه در بخش توليد، كه در بخش تماشا است. توليد سالانه صد فيلم سينمايي حرفه‌اي، ايران را در فهرست ده كشور اصلي صاحب صنعت سينما قرار داده است، اما اين ميزان توليد در مرحله نمايش و تماشا با بحران جدي روبروست. به نظر مي‌رسد لازم است با تكيه بر نظريات جديد حوزه اقتصاد كه مبتني بر تحليل رفتار مشتريان و خواسته‌ها و نيازهاي آنان است، با استفاده از نظرات خبرگان و توجه به نظرات مشتريان و بررسي و تحليل تجربه آنان در تماشاي فيلم، به مكانيزم‌هاي قابل قبول و قابل برنامه‌ريزي در حوزه مديريت مصرف يا همان مديريت تماشا در سينماي ايران دست بيابيم. محيط محدود اما محافظت شده سينماي ايران، چنانچه بتواند از علم اقتصاد تجربه و دستاوردهاي آن بهره ببرد، ممكن است بتواند از پوسته فعلي خارج شود. احصاي عوامل حياطي موفقيت مديريت تماشا در سينماي ايران، هدف اين پژوهش است كه با روش اقدام پژوهي و مراجعه به افكار نخبگان و مديران سينماها و فعالان صنف سينما از يك سو، و جمع‌آوري نظرات مشتريان در نقاط تماس مشخص آنان با فيلم‌هاي سينمايي از سوي ديگر، مي‌تواند راهي جديد در توسعه اقتصاد سينماي ايران و راهگشاي حضور موثر فرهنگي اين صنعت رسانه‌اي مهم باشد. گردآوري داده‌ها از طريق مصاحبه عميق با نخبگان و توزيع پرسشنامه بين مشتريان سينماها صورت خواهد گرفت.

چکيده:

واژه‌هاي كليدي: اقتصاد تجربه، سينما، عوامل حياتي موفقيت، مديريت تجربه مشتري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر داتيس خواجه ئيان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.