پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ در http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۶۸ شناسه:
مهدي جمالي دانشجو:
تاثير قالب (فريم) تخفيف بر قصد خريد افراد عنوان فارسي:
Effect of discount template on people's intention to buy عنوان انگليسي:

آن گونه كه از مطالعات و تحقيقات صورت گرفته مشخص است يكي از مسائل بسيار مهم در مورد به كارگيري تخفيفات قيمتي، قالب بندي ارائه اين تخفيفات و استفاده از قالبهاي ارائه متناسب با محصول و شرايط تخفيف جهت بهره برداري اثربخش تر از اين تخفيفات ميباشد. نكته قابل توجه اين است كه بسياري از تحقيقات صورت گرفته (مخصوصا در ايران) درخصوص فريم هاي تخفيف، در خصوص شناسايي خود فريم ها بوده ولي درخصوص مقايسه تاثير فريم هاي مختلف بر روي قصد خريد افراد نتايج روشني ارائه نشده است. در اين پايان نامه قصد داريم تحقيقات پيشين را گسترش داده و به صورت تخصصي بررسي كنيم كه كدام فريم بر قصد خريد موثرتر است؟

چکيده:

قالب هاي تخفيف - قصد خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محسن نظري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.