پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۸۴۶ شناسه:
هومن قاپچي دانشجو:
استخراج چارچوب اثرگذاري رسانه‌اي گروه داعش جهت جذب جوانان اروپايي عنوان فارسي:
Extracting ISIS's Media Effectiveness Framework to Attract Young Europeans عنوان انگليسي:

گروه داعش عليرغم طالبان و القاعده و ديگر گروه‌هاي تروريستي تكفيري، نيروهايش را نه تنها از خاورميانه بلكه از قلب اروپا و بالاخص از جوانان اروپايي جذب كرده است. چگونگي اقناع اينگونه مخاطبان خاص و به ظاهر دور و دست نيافتني با استفاده از شگردهاي رسانه‌اي پرسش اصلي اين تحقيق است. آيا رسانه‌ها به تنهايي آنقدر قدرت دارند كه كنش رسمي سازمان يافته ايجاد كرده و فرهنگ‌ها و باورها را دستخوش تغيير سازند؟ (تئوري ها رسانه و پارانوياي شستشوي مغزي در چين، بعد پديدارشناختي استفاده از رسانه ها در محيط هاي ديجيتال، رسانه، فرهنگ و جامعه؛ اي ايكس وو، 2017) چگونه اصل انتحار در ساختار فكري فرد نفوذ كرده و به عنوان باور پذيرفته شده در آن جا خوش مي‌كند؟ ( ارتباطات تروريسم انتحاري، ماتوسيدز، 2017) كاركرد شايعه و اقناع در جذب نيرو توسط چنين گروه‌هايي چيست و چگونه رسانه هاي اجتماعي تبديل به كانالي براي تسريع اين فرآيند مي‌گردند؟ (ژائو زي، 2017، شناخت كوه يخي توسط نوك آن)

به لطف فناوري امروزه، در پايگاه داده‌هاي معتبر سراسر دنيا، مقالات متعدد و ارزشمندي در اين زمينه وجود دارد. در زمان نوشتن اين پروپوزال حدودا يك سال از "اعلام نابودي و پايان داعش" گذشته است. با اين وجود هنوز مكرر برميخوريم به مقالات 2017 و 2018 كه خطر داعش و داعشيان را گوشزد مي‌كنند. درست است كه شايد دوران طلايي داعش به پايان رسيده باشد همان گونه كه پيش تر دوران اوج طالبان و القاعده به پايان رسيده بود، ولي هنوز خطر بنيادگرايي افراطي در سراسر جهان به خصوص در همين قسمت خاورميانه يا بهتر است بگوييم آسياي غربي از بين نرفته است.

چکيده:

Radicalization, Persuasion, ISIS Recruitment, Young Europeans, Jihad, Cyber terrorism, Media Terrorism, Fight for ideology, Jihadi Superstars, Driving factors for recruitment, Global Cyber Jihad Rock Stars

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور:
دکتر مهدي شريفي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۹

دين و ارتباطات

27/58/فعلا الكترونيكي

نقش هفت نظريۀ تاثيرگذار علوم اجتماعي و علوم سياسي در فرآيند اقناع رسانه‌اي بين‌المللي گروه‌هاي تروريستي (مطالعۀ موردي: داعش)

هومن قاپچي ، علي اكبر فرهنگي ، طاهر روشندل اربطاني ، سيد مهدي شريفي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده
۱۳۹۹

رسانه و فرهنگ

/فعلا الكترونيكي

نقش شبكه‌هاي اجتماعي مجازي در فرآيند اقناع رسانه‌اي جوانان اروپايي توسط گروه‌هاي تروريستي (مطالعه موردي: داعش)

هومن قاپچي ، علي اكبر فرهنگي ، طاهر روشندل اربطاني ، سيد مهدي شريفي

مقاله در مجله ISC
داخلي / پذيرش شده

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.