پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۸۳۲ شناسه:
الهام حسني دانشجو:
شناسايي و اولويت بندي كاربردهاي تحليل كلان داده بر نوآوري در مدل كسب و كار: مورد مطالعه صنعت بانكداري در ايران عنوان فارسي:
Identifying and Prioritizing Big Data Analytics Implications on business model Innovation in Case of Banking Industry in Iran عنوان انگليسي:

توسعه سريع فناوري اطلاعات منجر به رشد گسترده داده‌ها و شكل‌گيري "عصر كلان داده" شده است. با ادامه روند ورود روزافزون كلان داده به بخش‌هاي تجاري و غيرتجاري، كاربردهاي ساخت و اجراي مدل‌هاي كسب‌وكار داده محور (DDBM) نيز به حوزه مهمي از مطالعه و كاربرد تبديل‌شده است. بانك‌ها نيز همانند ساير سازمان‌ها به كلان داده براي يافتن راه‌حل‌هاي به‌صرفه ازنظر هزينه، قابل مديريت و ارزشمند براي كسب‌وكار نياز دارند. بانك‌هاي ايراني نيز از اين مسئله مستثني نيستند و با توجه به ورود كلان داده به بانك‌هاي اكثر كشورها، اگر ايران بخواهد از اين قافله عقب بماند سهم خود را در بازار رقابتي دنيا قطعاٌ از دست خواهد داد. هدف اين تحقيق، استخراج كاربردهاي كلان داده در نوآوري مدل كسب‌وكار بانك‌ها و سپس دسته‌بندي هركدام از اين كاربردها در چارچوب عناصر سازنده مدل كسب‌وكار و درنهايت اولويت‌بندي آن‌ها بر اساس درجه اهميت و تأثيرگذاري هركدام بر يكديگر، است. براي اين منظور، ابتدا با جستجوي سيستماتيك كليدواژه‌هاي مربوط به موضوع تحقيق در چند پايگاه داده علمي معتبر، تعداد 909 مقاله استخراج شد كه درروند فرايند فراتركيب كيفي، درنهايت به 44 مقاله‌اي كه به‌طور مشخص در حوزه موضوع تحقيق ما انجام‌شده بودند، تقليل يافت. با بررسي دقيق و چندباره مقالات نهايي شده، 125 كاربرد كلان داده در بانك‌ها از طريق مرور سيستماتيك ادبيات تحقيق، استخراج‌شده و در نُه جز مدل كسب‌وكار دسته‌بندي شدند. از روش آزمايشگاه تصميم‌گيري و ارزيابي كار آزمايي (DEMATEL) براي مديريت روابط متقابل پيچيده بين كاربردهاي كلان داده استفاده مي‌شود و از مدل‌سازي ساختاري تفسيري (ISM) براي اولويت‌بندي كاربردها و درنهايت ايجاد يك چارچوب سلسله مراتبي استفاده مي‌شود.

كليدواژه‌ها: كلان‌داده، مدل كسب‌وكار، بانك

چکيده:

كلان داده، بانك، فراتركيب، مدل هاي كسب و كار

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ايوب محمديان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جليل حيدري دهويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.