پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۰۰/۲/۱ ساعت ۱۴:۰۰ در http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۸۳۱ شناسه:
مهران اكبري دانشجو:
ساماندهي محدوده بازار قديم سمنان با رويكرد طراحي ميان افزا نمونه مورد مطالعه:محدوده ميدان سعدي،ميدان امام خميني،چهار راه مازندران تا بلوار قدس عنوان فارسي:
Organizing the Semnan Old Market Area with Interspace Design Approach Case Study: Saadi Square, Imam Khomeini Square, Mazandaran to Ghods Boulevard عنوان انگليسي:

جهت شرح مفهوم ميان افزايي تعاريف زيادي ارائه شده است از قبيل توسعه ميان افزا، مربوط به استفاده از قطعات زمين خالي و رها شده و همچنين ساختمان هاي موجود در مراكز شهري با هدف رشد سكونت در تقابل با رشد و گسترش در فضاي باز و زمينهاي زراعي اطراف شهر. توسعه ميان افزا كه به نام هاي توسعه مجدد از درون يا توسعه درونزا نيز شناسايي مي شود، يك شكل از توسعه شهري مي باشد كه بر روي زمين هاي متروكه و رهاشده و بلااستفاده داخل محدوده بافت موجود شهرها شكل مي گيرد. نهايتاً اينكه، توسعه ميان افزاي شهري به دنبال، ارتقاي الگوي توسعه فشرده، حفاظت از فضاهاي باز و سبز پيرامون شهرها و توجه به سكونتگاه هاي مساله دار مي باشد و قصد دارد كه رشد و توسعه در قطعات خالي، رها شده و كم استفاده تر زمين شهري كه از خدمات زيرساختي مختلف مانند دسترسي، آب، برق و... برخوردارند، صورت گيرد. بطور خلاصه اين رويكرد به توسعه در درون محدوده و باز توسعه محدوده با استفاده از پتانسيل هاي دروني آن مي پردازد. هدف از اين پژوهش، بررسي و ارزيابي طرح هاي توسعه ميان افزا در بافت هاي فرسوده و معرفي اراضي و بافت هايي با پتانسيل بالا جهت پياده نمودن توسعه ميان افزا است.

چکيده:

ساماندهي،ميان افزا،طراحي،طراحي ميان افزا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.