پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۳۰ دفاع:
۳۸۲۹ شناسه:
شايان بازرگاني دانشجو:
بهينه سازي فرايند اصطكاكي اغتشاشي ساخت كامپوزيت هاي PEEK تقويت شده با نانو لوله هاي كربني عنوان فارسي:
Optimization of Friction Stir Processing in producing reinforced PEEK composites by Carbon Nano-Tubes عنوان انگليسي:

با توجه به نياز‌هاي روز افزون به مواد جايگزين سازگار با بدن انسان اهميت ساخت و ارتقا پليمرهاي زيست سازگار بيش از پيش شده است. ساخت ايمپلنت‌هاي زيست سازگار با استفاده از مواد پليمري كه داراي مقاومت بالاتر و هزينه‌ي كمتري هستند يكي از زمينه‌هاي تحقيقاتي به روز مي باشد.

هدف از اين پژوهش ارتقا خواص مكانيكي ماده PEEK با استفاده از نانو لوله‌هاي كربني به روش فرايند اصطحكاكي اغتشاشي (FSP) مي باشد.

در اين پژوهش، ماده پايه، پليمر PEEK ميباشد كه داراي مقاوت بالا حرارتي و سايشي ميباشد. نانو لوله‌هاي كربني (CNT) به روش فرايند اصطكاكي اغتشاشي (FSP) با ورق PEEK به عنوان ماده پايه، مخلوط شده تا با حفظ خواص پليمر پايه، كامپوزيتي با استحكام كششي و سختي بيشتر و همچنين همسانگرد توليد شود.

نمونه هاي كامپوزيتي مختلفي با توجه به متغير هايي از جمله، مقدار CNT مخلوط شده، سرعت پيشروي و سرعت چرخش همزننده FSP ساخته مي‌شوند و سپس تحت تست كشش و تست SEM براي بررسي ريزساختار، سختي و اصطكاك كششي قرار ميگيرند تا بهينه ترين روش ساخت مشخص شود.

چکيده:

PEEK , CNT , فرايند اصطكاكي اغتشاشي , بهينه سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدرضا فراهاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.