پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۸۱۵ شناسه:
شكوفه رحيمي دانشجو:
طراحي مدلي براي ارزيابي مديريت منابع انساني بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ در كسب وكارهاي نوپا عنوان فارسي:
Designing a model for evaluation of human resource management in startups based on model 34000 عنوان انگليسي:

مديريت منابع انساني عامل كليدي براي رقابت در تحولات عصر جهاني و توسعه سريع تكنولوژي در كسب و كارهاي نوپا است، با مديريت منابع انساني موثر ،كاركنان و مشتريان از رضايت بالاتري برخوردار مي شوند، كاركنان تمايل بيشتري به نوآوري پيدا مي كنند و بهره وري آنها افزايش مي يابد. ارزيابي يك ابزار موثر مديريت منابع انساني و يكي از عناصر اجتناب ناپذير زندگي سازماني است و ضمن اينكه به شناسايي موقعيت كاركنان كمك مي كند در صورتي كه به درستي و به صورت منطقي انجام شود، هم سازمان مي تواند به اهداف خود برسد و هم پرسنل را در رسيدن به منافع خود كمك مي‌كند. فرهنگ سازماني كسب و كارهاي نوپا منعطف مي باشد و ماهيت اين كسب و كارها به گونه اي است كه اگر مديريت منابع انساني تمام جوانب يك موضوع را بررسي نكند، بيش از آنكه مفيد باشد به ضرر اين نوع كسب و كارها خواهد بود. در نبود مديريت صحيح منابع انساني، اين شركتها ظرفيت اين را دارند تا بستري براي ايجاد يك محيط كاري مسموم باشند كه باعث سردرگمي كاركنان شده و در نهايت امكان نگهداري كاركنان خود را نخواهند داشت . بنابراين ارزيابي صحيح و يكپارچه منابع انساني در كسب و كارهاي نوپا كه بتواند زمينه مناسب جذب، حفظ و نگهداري نيروي انساني خلاق به همراه افزايش رضايت مندي ذينفعان را فراهم كند ضروري است . پژوهش حاضر با توجه به مشكلات كسب و كارهاي نوپا در حوزه مديريت صحيح منابع انساني و شناسايي سطوح بلوغ فرآيندهاي منابع انساني تدوين شده است.

چکيده:

مديريت منابع انساني -مدل ۳۴۰۰۰- كسب و كارهاي نوپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد صفري استاد مشاور:
دکتر آيدين سلام زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.