پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz6 دفاع:
۳۸۰۲ شناسه:
ملينا خليلي دانشجو:
انتقال حرارت و افت فشار چگالشي جابجائي در لوله با شيارهاي مورب در شيب‌هاي متفاوت عنوان فارسي:
Convective Condensation Heat Transfer and Pressure Drop in a Grooved Tube with Different Tube Inclinations عنوان انگليسي:

امروزه به دليل محدوديت منابع انرژي، موضوع بهينه سازي مصرف انرژي در طراحي و ساخت تبادل‌گرهاي حرارتي، با هدف كسب راندمان بالاتر و حجم كمتر به شدت مورد توجه قرار گرفته است.جريان چگالشي داخل لوله‌ها در بسياري از كاربردهاي مهندسي از قبيل تبريد و تهويه مطبوع، نيروگاه‌هاي بخار و كارخانجات صنايع شيميايي رخ مي‌دهد. براي طراحي بهينه كندانسورها، داشتن اطلاعات كافي از چگونگي انتقال حرارت و افت فشار در شرايط گوناگون كاركرد، ضروري است. دراين مطالعه به بررسي تجربي انتقال حرارت و افت فشار در جريان چگالشي جابجائي مبرد R-134a درون لوله با شيارهاي مورب به عنوان يكي از روش‌هاي افزايش انتقال حرارت پرداخته مي‌شود و اثر شيب لوله بر ميزان افزايش انتقال حرارت و افت فشار در آن نسبت به لوله صاف مشابه، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

چکيده:

انتقال حرارت ، افت فشار ، چگالش جابه‌جايي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي اخوان بهابادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.