پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۳:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۸۰۱ شناسه:
ياسمن حكم اللهي دانشجو:
بررسي آثار جهاني شدن بر تغييرات ساختاري و رشد بهره‌وري در كشورهاي منتخب (۲۰۱۸-۱۹۹۱) عنوان فارسي:
analysis the effects of Globalization on structural change and productivity growth عنوان انگليسي:

با توجه به اهميت روز افزون جهاني شدن و اين نكته كه در كشورهاي در حال توسعه تغييرات ساختاري به منظور بالا بردن استانداردهاي زندگي و كاهش در نرخ فقر ضروري به نظر مي رسد، هدف از اين پژوهش بررسي هرگونه ارتباط بين تجارت بين الملل، تغييرات ساختاري و بهره‌وري است. آزادسازي تجاري ممكن است روشي از تغيير ساختار داخلي باشد كه مي‌تواند بر نهاده‌ها و محصول فرايند توليد تأثير بگذارد. با به وجود آمدن تخصص، منابع به سمتي كه بيشترين بهره‌وري را دارند سوق پيدا مي‌كنند و باعث افزايش توليد و درآمد مي‌‌شوند. علاوه بر اين با افزايش باز بودن و رقابت خارجي، توليدكنندگان مجبور هستند كه به دنبال روش‌هاي كارآمدتري در توليد باشند. تشديد رقابت در واردات، صنايع توليدي در آمريكاي لاتين و ديگر مناطق را، از طريق عقلايي نمودن فعاليت هاي خود، وادار به كارآمدتر شدن كرده ‌است. به طور معمول، شركت هاي كم بازده از صنعت خارج شده اند و شركت هاي باقي مانده، نيروي كار اضافي را تعديل نموده اند و شكاف مذكور را به كمك فناوري پيشرفته رفع نموده اند، بنابراين بازده كل در اقتصاد افزايش مي‌يابد (پاوسنيك،2002). سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چه اتفاقي براي كارگراني كه در نتيجه‌ي اين فرآيند آواره شده اند، مي‌افتد؟ در اقتصادهايي كه بين بخش‌هاي مختلف توليدي شكاف بزرگ بهره‌وري يا بيكاري بالا و پايدار وجود ندارد، جابجايي نيروي كار براي بهره وري اقتصادي در مقياس كلان آن، عواقب مهمي ندارد. از سوي ديگر، در اقتصادهاي در حال توسعه، كارگران جابجا شده حتي ممكن است به فعاليت هاي كم بهره‌ورتر سوق داده شوند. به عبارت ديگر، عقلايي سازي صنايع توليدي ممكن است به بهاي ايجاد تغييرات ساختاري كاهنده ي رشد صورت بگيرد. مطالعات انجام شده، بيكاري را به حساب نمي آوردند. براي يك كارگر، بيكاري حداقل وضعيت بهره وري است. اگر جابجايي كارگران به بيكاري منجر شود، به نظر مي رسد بزرگي تغييرات ساختاري كاهنده ي بهره وري در اين منطقه، حتي قابل توجه تر شود. لذا بررسي اين پديده كه آيا جهاني شدن در كشورهاي مورد مطالعه سبب تغييرات ساختاري فزاينده‌ي رشد مي‌شود و يا عواقبي منفي را براي كشورها بوجود مي‌آورد حائز اهميت است. نكته‌ي ديگري كه با توجه به شرايط كشورمان بايد مد نظر گرفته شود اين است كه در كشورهاي با حجم نسبتا زياد صادرات منابع طبيعي، تغيير ساختاري معمولا منجر به كاهش رشد شده است. زيرا حتي اگر اين بخش ها با بهره وري بالا كار كنند، باز هم نيروي كار مازاد در كشاورزي را نمي‌توانند جذب كنند.

چکيده:

جهاني شدن، آزادسازي تجاري، تغييرات ساختاري، بهره وري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي طيب نيا استاد راهنما:
دکتر علي سوري استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.