پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۷۹۸ شناسه:
محمد قرباني دانشجو:
«بررسي تأثير مهارت‌هاي ارتباطي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري توانمندسازي روان‌شناختي (مورد مطالعه: كاركنان بانك ملي ايران)» عنوان فارسي:
Relationship between empowerment communication skills with the job performance عنوان انگليسي:

مديران چه برنامه‌ريزي و سازماندهي كنند يا هدايت و رهبري، خود را در ارتباط با ديگران خواهند يافت. تصميمات مديريتي و سياست‌هاي سازماني به خودي خود مؤثر نخواهند بود مگر اين كه توسط اشخاصي كه مسئول تصويب و اجراي آن‌ها هستند، درك شوند. مهارت‌هاي ارتباطي مناسب و مؤثر در تغيير سازماني نقش دارد به علاوه مهارت‌هاي ارتباطي عامل مهمي در انگيزش و عملكرد شغلي كاركنان محسوب مي‌شود. (شهرينا و همكاران ، 2014)

چکيده:

مهارت ارتباطي- توانمندسازي روانشناختي - عملكرد شغلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مرجان فياضي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر فرشته امين استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.