پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۶ ساعت ۸:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۷۷ شناسه:
يگانه ايزدي فر دانشجو:
طراحي مبلمان محيطي پرديس هنرهاي زيبا با رويكرد هويت بنيان عنوان فارسي:
Designing the Outdoor Furniture for the University College of Fine Arts with an Identity-Based Approach عنوان انگليسي:

پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران فضاي باز و سبز زيبايي دارد. اما از اين فضا به درستي استفاده نمي شود و صندلي كافي و مناسب براي نشسن دانشجويان را ندارد.

از اين رو دانشجويان اغلب زمين را براي نشستن انتخاب مي‌كنند و يا در هواي باراني يا آفتاب شديد قادر به استفاده از اين محيط باز نيستد. اين فضا شرايط مناسبي براي انجام پروژه هاي گروهي را داراست و مي توان با طراحي مبلماني متناسب با اين فضا عرصه‌اي را براي استراحت دانشجويان و انجام فعاليت هاي گوناگون آنان ايجاد كرد.

در اين پايان‌نامه ما قصد داريم مبلماني متناسب با محيط پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران را طراحي كنيم. هدف از اين طراحي ايجاد تعامل ميان دانشجويان و انجام فعاليت‌هاي گروهي در محيطي باز است. از ديگر اهداف اين پايان‌نامه طراحي مبلمان محيطي است كه بيان كننده‌‌ي هويت دانشگاه تهران و محيط پرديس هنرهاي زيبا باشد.

در اين پايان‌نامه گردآوري اطلاعات به روش كتابخانه‌اي و سپس ميداني خواهد بود.در ابتدا اطلاعات اوليه از طريق كتب، پايان‌نامه‌ها، مقالات و پژوهش‌هاي انجام شده به‌دست مي‌آيند. سپس از طريق مشاهدات ميداني و ابزار‌هايي همچون پرسش نامه و مصاحبه اطلاعاتي از كاربران به دست مي‌آيد. سپس طراحي به وسيله‌ي ابزارهايي مانند اسكچينگ، نمونه سازي اوليه و ارزيابي بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده، ادامه مي‌يابد.

در پايان طراحي مبلماني مناسب براي نشستن دانشجويان، اساتيد و مراجعه كنندگان در پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران مي‌تواند به فعاليت‌هاي گروهي و استفاده بهينه از فضاي سبز كمك كند.

چکيده:

مبلمان محيطي پرديس هنرهاي زيبا - هويت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر نسرين مقدم استاد راهنما:
دکتر وحيد چوپانكاره استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.