پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۷۷۵ شناسه:
پرهام تقي پور دانشجو:
كمينه سازي نرخ انتقال حرارت از محفظه هاي مستطيلي با جابه جايي آزاد در نسبت هاي منظري مختلف با يافتن مشخصه هاي بهينه (و يك آرايش بهينه از) پره(هاي) عايق بوسيله الگوريتم نلدر - ميد عنوان فارسي:
Minimization of Rate of Heat Transfer From Rectangular Cavities With Free Convection in Various Aspect Ratios for Finding Optimal Characteristics (and an Optimal Array) of Adiabatic Fin(s) Using Nelder-Mead Algorithm عنوان انگليسي:

محفظه‌ها، محيط‌هايي هستند كه سيال را در داخل خود محصور كرده‌اند و داراي مكانيزم انتقال حرارت با جابه‌جايي آزاد مي‌باشند. بهينه‌سازي محفظه‌هاي مستطيلي كه يكي از پركاربردترين محفظه‌هاي موجود در صنعت مي‌باشند، موجب استفاده بهينه از منابع انرژي مي‌گردد. در بسياري از كاربردها بايد انتقال حرارت از محفظه را كاهش داد مانند فاصله بين دو شيشه در پنجره‌هاي دوجداره، فضاي داخلي بين دو ديواره بلوك هاي سيماني يا سفالي در ديوارها و سقف ساختمان‌ها و يا بين پوشش شيشه‌اي و صفحه جاذب در كلكتورهاي خورشيدي. در اين پايان‌نامه با قرار دادن تعدادي پره صلب عايق درون محفظه و بر روي ديواره گرم آن و بهينه كردن مشخصه‌ها (طول پره‌ها) و آرايش اين پره‌ها (فاصله پايه پره از ديواره پاييني و زاويه انحراف آن از محور افقي)، به صورت عددي و دو بعدي و براي رژيم جريان آرام و ناپايا تا رسيدن به حالت پايا، به دنبال كمينه‌سازي نرخ انتقال حرارت از محفظه هستيم. نتايج حاكي از آن است كه مي‌توان با استفاده از پره‌هاي بهينه به همراه آرايش بهينه آن‌ها، براي نسبت‌هاي منظري مختلف در اعداد ريلي مختلف و براي حالت‌هاي يك پره، دو پره، سه پره، چهار پره و هشت پره مي‌توان از ۱۳ درصد تا ۷۶ درصد نرخ انتقال حرارت از محفظه را كاهش داد. همچنين نتايج بررسي اثربخشي محفظه بهينه شده نشان مي‌دهد كه ضريب اثربخشي محفظه بهينه شده به ازاي تعداد پره‌هاي مشخص در اعداد ريلي مختلف، متفاوت بوده و نتايج بسيار متفاوتي را بدست مي‌دهد.

چکيده:

محفظه‌هاي مستطيلي، انتقال حرارت با جابه‌جايي آزاد، پره‌هاي عايق، بهينه‌سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر فرشاد كوثري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.