پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۹:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۷۶۴ شناسه:
حسين كهريزي دانشجو:
بررسي اثربخشي سيستم آب بندي عايق سقف شناور مخازن نفت خام پالايشگاه بر كاهش عواقب محيط زيستي برخورد صاعقه عنوان فارسي:
Assessment of Effectivness of Using Insulated Floating Roof Sealing System For Refinery Crude Oil Tanks Against Lightning for Reduction of Environmental Effects Consequences عنوان انگليسي:

در پژوهش حاضر، عملكرد و اثربخشي سيستم آب بندي عايق مخازن بررسي گرديد، در اين پژوهش ابتدا يك سيستم آب بندي رايج انتخاب شده است و بر اساس الزامات API RP545 و با استفاده از مهندسي معكوس از شركت‌هاي توليد كننده، نمونه‌اي ساخته شده است و با استفاده از ابزارهاي تست مناسب مورد تست در دو سطح كارخانه اي و آزمايشگاهي قرار گرفت و در هردو تست صحت عملكرد صحيح اين سيستم مورد تاييد قرار گرفت.

انواع سيستم‌هاي آب بندي از ديدگاه اتلاف بخارات بررسي گرديد و مشخص گرديد كه سيستم‌هاي آب بند از نوع در تماس سيال و بعد از آن آب بند هاي مكانيكي جزء برترين سيستم‌هاي آب بندي موجود مي‌باشند و در ادامه با توجه به منسوخ شدن استفاده سيستم‌هاي آب بندي در تماس با سيال و ايرادات پيش بيني شده و الزامات استانداردي، استفاده از سيستم‌هاي آب بند مكانيكي مورد بررسي قرار گرفت.

در ادامه اين پژوهش آلاينده‌هاي توليد شده ناشي از برخورد صاعقه به مخازن تيپ در پالايشگاه بررسي و تخمين زده شد، كه با توجه عدم وجود فرمول شيميايي مشخص، ابتدا اين فرمول با استفاده از پارامتر API نفت خام تخمين زده شد و با استفاده فرمول هاي بدست آمده، نرم افزاري تهيه شد و با استفاده از نرم افزار EES تمامي گازهاي ناشي ناقص سوختن نفت خام تخمين زده شد، لازم به ذكر است كه ميزان انتشار گاز در دماهاي مختلف متفاوت مي‌باشد.

در پايان ريسك آتش سوزي و آلودگي هوا و خسارات اقتصادي و اقتصاد محيط زيست ناشي از سوختن نفت خام يك مخزن از ديدگاه آلودگي هوا بررسي و تخمين زده شد.

چکيده:

آب بند مخازن، نشت بند مخازن، سيل مخازن، سيستم آب بند عايق مخزن، فرمول شيميايي نفت خام، تخمين آلاينده هاي هوا نفت خام، ريسك آتش سوزي مخزن، ارزيابي خسارت آتش سوزي، اقتصاد محيط زيست

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بابك اميدوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.