پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۸:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۵۶ شناسه:
مريم محموديان مهر دانشجو:
معماري و هويت بخشي هندسه تزئيني: طراحي مركز اسلامي فينيكس، آريزونا عنوان فارسي:
Architecture and identity of decorative geometry: Designing the Islamic center of Phoenix, Arizona عنوان انگليسي:

چكيده

اين نوشتار برگرفته از پژوهشي جهت شناسايي نقش و تاثير "تزئين"، در شكل‌گيري هويت معماري و علي الخصوص معماري اسلامي است؛ چرا كه هنر شرقي و زيرمجموعه‌ي آن يعني هنر ايراني چه پيش و چه پس از اسلام در آفرينش زيبايي متكي بر اصل تزئين بوده است. به طور كلي در اين پژوهش تلاش بر اين بوده است تا با ادراك مفاهيم ذهني به عنوان يكي از اجزاي تشكيل دهنده‌ي موجوديت مركب معماري همچون هويت، زيبايي شناسي و نمادگرايي و ايجاد ارتباط با مفاهيم عيني آن چون فرم و تزئين كه در قالب كالبد ريخته مي‌شوند و محيط را مي سازند، عوامل موثر بر ارتقاء كيفيت فضاهاي زيستي و چگونگي خلق جلوه هاي بصري بديع به عنوان يكي از روش هاي ارتقا كيفيت حسي، دريافت گردد و سپس براي نائل آمدن به ساختار عملكردي مطلوب در طرح، با بررسي بستر آن و نمونه‌هاي مشابه،كيفيت هايي كه مبناي اصلي حيات يك اثر معماري هستند كشف شده و در طراحي به كار بسته شوند. بدين صورت جزء جديد يك مجموعه شهري نه تنها موجب قطع ارتباط با فرهنگ نمي گردد، بلكه با آن در مي‌آميزد و آن را منعكس مي كند.

كليد واژه ها: هندسه تزئيني،هويت معماري، معماري اسلامي، مركز اسلامي

چکيده:

معماري اسلامي، هندسه تزئيني،هويت معماري، مركز اسلامي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.