پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۷۴۹ شناسه:
ارمان جعفري دانشجو:
موزه سنگ ايران عنوان فارسي:
Iran's Stone Museum عنوان انگليسي:

موضوع مورد مطالعه و تحقيق در اين پژوهش با هدف آگاهي‌رساني عمومي در رابطه با يكي از سرمايه‌هاي ملي و در راستاي حركت در مسير تقويت اقتصاد كشور حركت مي‌كند. همچنين در اين تحقيق بر صنعت سنگ كشور به عنوان صنعتي كه علاوه بر پيشرفت‌هاي داخلي در عرصه‌ي بين‌المللي هم داراي جايگاه ويژه‌اي مي‌باشد تمركز شده است. همچنين با توجه به تحولات شكل گرفته در موزه‌هاي معاصر، پژوهش در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر در قالب طراحي موزه‌ي سنگ ايران صورت مي‌گيرد. در همين راستا در گام نخست در كنار اشاره به دلايل و اهميت انتخاب اين موضوع چه از لحاظ تمركز بر مشكلات اقتصادي يا محتواي سنگ و چه از ديدگاه عملكرد موزه، اهداف، روش‌ها و برنامه‌هاي مورد نياز پژوهش تعيين شده است. در گام بعدي مباني نظري مربوط به طراحي شامل شناخت موزه‌ي سنگ ايران، شناخت مختصري از تاريخ معماري موزه‌ها و روند تكامل آن‌ها، شناخت كالبدي موضوع، مفهيم تأثيرگذار در طراحي، مطالعه‌ي استفاده‌كنندگان و ضوابط و استانداردهاي طراحي موزه‌ها بررسي مي‌شود. در مرحله‌ي بعدي با بررسي پروژه‌هاي عملي مشابه داخلي و خارجي به علاوه‌ي مطالب فصول قبلي درك و شناخت درستي از نكات، الويت‌ها، نيازها و محدوديت‌هاي طراحي اين موزه حاصل مي‌شود. در انتها و در فصل چهارم با توجه به اطلاعات بدست آمده تلاش پژوهش بر اين است تا با ارائه‌ي روندي مناسب، بنايي متناسب با محتوا، بستر و زمان طراحي شود، كه به كمك پوشش فعاليت‌هاي عمومي و تخصصي، در كنار افزايش سطح آگاهي و سليقه‌ي عمومي در اين حوزه به يكي از مراكز موثر در پيشرفت اين صنعت تبديل شود.

كليدواژه‌ها: آگاهي‌رساني عمومي، سرمايه‌ي ملي، صنعت سنگ ايران، طراحي موزه.

چکيده:

آگاهي‌رساني عمومي، سرمايه‌ي ملي، صنعت سنگ ايران، طراحي موزه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد خاقاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.