پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۳۸ شناسه:
امير گلشني دانشجو:
فراسوي خشت، طراحي مركز فن آوري و كارآفريني (استارت آپ) با رويكرد دلبستگي به مكان عنوان فارسي:
Beyond "KHESHT", Designing a startup and technology center with place attachment approach عنوان انگليسي:

در اين پايان نامه تلاش ميشود تا با بهره از مفهوم خشت (ونه مصالح آن) و با تكيه بر پارامترهاي روانشناسي محيطي از قبيل فاكتورهاي ايجاد دلبستگي به مكان در جهت رفع نيازي امروزي با محوريت طراحي فضاي كاري مدرن يك انكوباتور به صورت خشتهايي در كنار يكديگر، با هدف گرد هم آمدن شركتهاي كوچك كارآفرين با حفظ و ايجاد امكان قلمروپايي و ايجاد خلوت ديداري و شنيداري و همراه با ايجاد نشاط در فضاهاي همنشيني مشترك در بين اعضاي گروههاي مختلف كاري برآييم.

چکيده:

مفهوم خشت-دلبستگي به مكان-خلوت-قلمروپايي-استارت آپ-كارآفريني-معماري ايراني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قاسم مطلبي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.