پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz5 دفاع:
۳۷۳۷ شناسه:
شميسا خسروي فولادي دانشجو:
طراحي شهري اكولوژيك شهر باغ بهادران با تاكيد بر اكوتوريسم عنوان فارسي:
Ecological Urban Design of Baghbahadoran with emphasis on Ecotourism عنوان انگليسي:

با توجه به رشد روز افزون جمعيت و صنايع بزرگ مقياس در سطح كلان، همچنين از بين رفتن طبيعت و جايگزيني فضاهاي مصنوع بجاي آن‌ها، مشكلات محيط زيستي و تغييرات اقليمي فراواني در سطح كره‌ي زمين ايجاد شده‌ و چهره‌ي آميخته با طبيعت شهرها را روز به روز كمرنگ‌تر كرده‌ است.

از طرفي شهر اكولوژيك شهري است پايدار كه توانايي تامين نيازهاي ساكنين و كيفيت زندگي آن‌ها را دارا بوده بدون اين‌كه بستر اكوژيك شهرها را تخريب كند. در مقياس خرد شهرهايي كه بدون توجه به محيط زيست و آثار به جاي مانده‌ از فعاليت‌هاي انساني بر آن طراحي، برنامه ريزي و مديريت مي‌شوند، آسيب‌هاي جبران ناپذيري به منظر طبيعي و منابع تجديد ناپذير وارد مي‌كنند. از اين رو رويكرد اكولوژيك، رويكردي ضروري در بازسازي بافت‌هاي شهري موجود، توسعه‌هاي آتي و طراحي شهرهاي جديد مي‌باشد.

با توجه به ‌اين‌كه شهر باغبهادران پتانسيل‌هاي طبيعي نظير مجاورت با رودخانه، وجود باغات و مزارع را داراست، توان بازگشت به ‌آرمان‌هاي يك شهر اكولوژيك و پياده مدار براي جذب جمعيت به منظور سكونت و در عين حال جذب گردشگراني آگاه به واسطه ي همين جريان زندگي بومي، طبيعي و ساماندهي فضاهاي اقامتگاهي، گردشگري را دارا مي‌باشد.

در اين پژوهش با مطالعه‌ي مباني نظري و شناخت تجارب جهاني به استخراج اصول طراحي شهري اكولوژيك با تاكيد بر اكوتوريسم در مقياس رودخانه پرداخته شده است. همچنين با جمع آوري اطلاعات پيرامون وضع موجود شهر باغبهادران با استفاده از برداشت‌هاي ميداني، تهيه نقشه و سپس تحليل داده‌ها با استفاده از جدول سوات به بررسي امكانات و محدوديت‌هاي طراحي پرداخته شده است. در مرحله بعد با تبيين چشم انداز و تدوين اهداف، راهبرد و سياست‌ها به ايدئوگرام طراحي رسيده و با ارائه‌ي دو آلترناتيو طراحي و ارزيابي آن‌ها، گزينه‌ي برتر انتخاب شده كه بر اساس آن به طراحي پلان دقيق و در نهايت طراحي سه بعدي خيابان مسجد و فضاهاي لبه‌ي رود منتهي شده است.

چکيده:

طراحي شهري اكولوژيك - اكوتوريسم - شهر باغ بهادران - پياده مداري - ايدئوگرام طراحي - آلترناتيو طراحي - تغييرات اقليمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.