پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۶/۲۹ دفاع:
۳۷۲۸ شناسه:
كامو ابراهيمي دانشجو:
شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي عنوان فارسي:
Identifying and Prioritizing Factors Influencing an Actor's Success Using Data Mining Techniques عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر به منظور شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي انجام خواهد شد. به اين منظور به بررسي منابع مختلف جهت رسيدن به فاكتورهاي موثر در موفقيت در بازيگري پرداخته شده است كه در مجموع به مجموعه عوامل: قد و ويژگي‌هاي ظاهري ، مدير برنامه، ارتباطات و بازاريابي مناسب ، كارگردان هاي مطرح، شخصيت ستاره ، نقش هاي مقابل ، تفاوت ستاره با ديگر كاراكترهاي فيلم ، نوع فيلم هاي ستاره (ژانر فيلم) ، زمان و دوره ي فيلم ( از منظر ويژگي‌هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي آن مقطع زماني) و مشخصات دموگرافيك مانند سن، تحصيلات، تحصيلات مرتيط، جنسيت دست يافته ايم. قد بلند و تاثير آن در موفقيت بازيگران مرد و زن (استيگر و برگر ، سي.، 2010) ، ويژگي‌هاي چهره‌ي بازيگران آمريكايي (تري اف. پتيجون و ابراهيم تسر ، 2009) تصوير ستاره در سينماي ايران-مطالعه موردي ستاره زن نيمه دوم دهه70 (خانيكي و ديگران،1392) و تاثير عنوان فيلم در فروش گيشه (بائه ، و كيم ،2019) نمونه هايي از اين منابع هستند. همينطور معيار موفقيت در بازيگري را با توجه به منابع در ميزان دستمزد، تعداد بازي در فيلم و نظر مخاطب خاص و مخاطب عام مربوط دانسته‌ايم. براي جمع آوري داده از منابعي در دسترس مانند سايت‌هاي معتبر استفاده خواهد شد. در نهايت برخي از اين عوامل انتخاب شده و اطلاعات مربوط به آن از منابع اطلاعاتي موجود گردآوري خواهد شد.بر مبناي علم داده كاوي ،با استفاه از روش هاي كلاسيفيكيشن همچون درخت تصميم ، عوامل بررسي و اولويت بندي خواهند شد.

چکيده:

بازيگر موفق، فيلم موفق، داده كاوي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهرداد استيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جليل حيدري دهويي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.