پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۲۷ شناسه:
شبر علي زاده نادري دانشجو:
مطالعه عددي تاثير استفاده از پوسته بيوراكتور بر مصرف انرژي و آسايش حرارتي و بصري ساختمان عنوان فارسي:
The numerical study of the impact of using the bioreactor facade on the building energy consumption and thermal and visual comfort. عنوان انگليسي:

استفاده از بيو راكتور ها (با هدف بهينه سازي مصرف انرژي) امروزه روشي نوين ، علمي و كاربردي ميباشد. در سال هاي اخير بحث پيرامون استفاده از ميكروجلبك ها به عنوان عضو اصلي بيوراكتور ها مورد بررسي قرار گرفته است .

از طرفي جلوه بصري اين سيستم ، اهميت بسياري در كاربرد اين روش در ساختمان دارد . در اين پايان نامه سعي شده با توجه به تحليل نتايج عددي به اثر اين سيستم در ميزان مصرف انرژي در ساختمان و اثر آن در آسايش حرارتي و بصري استفاده از اين سيستم مورد بررسي قرار گيرد .

در اين پايان نامه سعي داريم با قرار دادن ميكروجلبك به عنوان يك بيوراكتور در ديوار ساختمان ميزان مصرف انرژي ساختمان و از طرف ديگر آسايش حرارتي و بصري به دست آمده را مورد بررسي قرار دهيم

با استفاده از روش عددي ميزان مصرف انرژي ساختمان كه با نرم افزار كامپيوتري شبيه سازي شده است مورد بررسي قرار ميدهيم.

چکيده:

بيو راكتور ها - ميزان مصرف انرژي - عددي -

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر بهرنگ سجادي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.