پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۸:۳۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz3 دفاع:
۳۷۱۸ شناسه:
عطيه فتاحي زفرقندي دانشجو:
طراحي واحد همسايگي با تاكيد بر گروه هاي ويژه معيشتي جامعه معاصر تهران عنوان فارسي:
A neighbourhood, designed for considering today minority groups of people in Tehran عنوان انگليسي:

چكيده:

در جامعه سنتي شيوه زندگي نحوه درآمد و تقسيم مسئوليت‌ ها در خانواده ايجاد الگويي كرده بود كه تيپولوژي خانواده عبارتست از مرد به عنوان مدير خانواده كه مسئوليت مالي خانواده را بر دوش داشته و در عين حال زن مسئوليت پرورش فرزندان و خانه ‌داري را با صرف اكثريت اوقات در منزل به عهده داشت. با پيشرفت جامعه و رنگ و بوي مدرنيسم در زندگي ما، نياز ‌هاي جامعه و در عين حال منشور خانواده دچار تحولاتي مي شود. در جامعه معاصر استفاده‌كنندگان منزل آن خانواده به مفهوم سابق نيستند، بلكه تغيير نگرش نسل‌ ها به مفهوم خانه و همچنين وجود ساكنان جديد مسكن معاصر با نياز‌ هاي به روز كه با تحولات تكنولوژي و ايجاد بستر‎ هاي شغلي جديد ايجاد شده‌ اند، نويد دهنده نوع ديگري از زندگي فرد گرايانه است. امروزه با بستر‌ هاي جديد اينترنت و دنياي مجازي با پتانسيل ‎هاي بالا، شاغلين دور كار و شاغلين در منزل روز به روز بيشتر مي ‌شوند. معماري به عنوان دنباله روي تحولات اجتماعي به آرامي با تغيير تيپولوژي مسكن پاسخگوي نيازهاي روز زندگي مي ‌شود. در حقيقت مسكن به عنوان بخشي از زندگي دايناميك بشر و با طول عمر زياد همواره بايد داراي كيفياتي باشد تا بتواند با انعطاف خود نيازها را هر چه بيشتر در تحولات سريع جوامع پاسخ گويد.

آن چيزي كه بر هر كسي و بر شيوه زندگي او عميق‌ ترين و دائمي ‌ترين تاثير را دارد خانه ‌اي ست كه در آن زندگي ميكند. خانه كيفيت، رنگ، اتمسفر و ريتم زندگي لحظه به لحظه ما را تعريف ميكند. خانه چارچوبي ست كه آنچه انجام ميدهيم يا ميتوانيم انجام دهيم و حتي روابط ما با انسان ‌ها را تعريف ميكند. اين پژوهش به دنبال يافتن نوعي از خانه است كه به نياز معاصر انسان، قشر شاغلان در منزل كه قشري جديد از جامعه ايران را تشكيل ميدهند و روز به روز رو به افزايش ميگذارند پاسخ گويد. يافتن معنا در خانه هايي با سبك زندگي معاصر جامعه تهران از اهداف اين تحقيق است.

چکيده:

مسكن معاصر. واحد همسايگي. خانه. كيفيت زندگي. سكونت. تحولات كالبدي. دوركاري در خانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.