پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz4 دفاع:
۳۷۰۵ شناسه:
سيده زهرا احمدپناه دانشجو:
عبور بي ضرر ناوهاي جنگي از درياي سرزميني در حقوق كنوني درياها عنوان فارسي:
Innocent passage of warships in the current law of maritime boundaries عنوان انگليسي:

حق عبور بي ضررر ناوهاي جنگي در آبهاي سرزميني دولت ساحلي از مباحث مناقشه برانگيز امروز حقوق بين الملل است .

چکيده:

حقوق درياها درياي سرزميني حق عبور بي ضرر ناوهاي جنگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ساسان صيرفي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.