پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۱۵ دفاع:
۳۶۹۷ شناسه:
اليكا طوسي دانشجو:
طراحي اقامتگاه براي زنان و كودكان قرباني خشونت خانگي با رويكرد روانشناسي محيط(تكيه بر روشهاي عملي براي حفظ استقلال و افزايش اميد در قربانيان) عنوان فارسي:
design residency for women and children victims of domestic violence with Environmental psychology approach (Rely on practical ways to maintain independence and increase hope in victims) عنوان انگليسي:

قربانيان خشونت خانگي معمولاً توسط همسران خود كنترل و تنها نگه داشته مي‌شوند و به آن‌ها حس يك زنداني و احساس درماندگي القا مي‌شود. سرپناه‌هاي خشونت خانگي مي‌تواند نقش پررنگي در فرآيند توانمند‌سازي زنان پس از ترك متجاوزان خود ايفا كنند. سرپناه‌هاي كارا، تدابير مختلفي براي كمك به زنان در آغاز زندگي جديد آنان اتخاذ مي‌كنند. برنامه‌هاي توانمندسازي و يك محيط ساخت به خوبي طراحي شده مي‌تواند به ساكنين كمك كنند درحاليكه ساكنين هويت يا حس درك خويشتن قدرتمندي ايجاد كرده و شروع به تصميم-گيري و هدف‌گذاري براساس اين هويت مي‌كنند و همچنين پيوند محكمي درون اين اجتماع سرپناه حامي شكل مي‌دهند. برنامه‌هاي توانمند‌سازي مي‌توانند به زنان در قدرتمندتر شدن و باور بيشتر به خود و تصميماتي كه مي‌گيرند هم در طول اقامت آنان در سرپناه و هم پس از اينكه اقامت آنان به پايان رسيد كمك كنند (شيلدز ، 1995)سرپناه‌هاي امن بسياري، برنامه-هاي توامند‌سازي دارند؛ اما برخي محققان متوجه شدند كه بسياري از برنامه‌هاي "تقويت" خانه‌هاي امن نوعي فراواني بيش از حد قوانين و محدوديت‌هايي دارند كه ساكنان ممكن است آن را به ديد كنترل‌كننده يا تحقيرآميز نگاه كنند (گنگلر ، 2012؛ وان‌ناتا ، 2010) هدف اين پژوهش سه چيز بود: اول، بررسي كيفيت‌هاي محيط ساخت يك سرپناه امن و چگونگي تعامل طراحي چنين تشكيلاتي با سياست مقرراتي كمينه سرپناه و فرآيند‌هاي توانمند‌سازي ساكنين. هدف دوم اين پژوهش، بهبود بخشيدن پناهگاه هاي امن با تحقيق در مورد ريز فضاها، راهنمايي هاي طراحي از داده هاي پژوهش و در نظر گرفتن روانشناسي محيطي براي چنين فضاهايي بود . در آخر هدف بر آن بود تا اين پژوهش ايده هاي راهنما و تحقيقات را در يك طرح سرپناه فرضي اعمال كند . با در نظر گرفتن اين اهداف پناهگاهي براي زنان و كودكان كه مورد ضرب و شتم خانگي قرار گرفته اند طراحي شد تا نيازهاي ساكنين و كاركنان را تامين كند درحاليكه محيطي براي توانمندسازي و بازگشت به جامعه ساكنين را با رويكرد روانشناسي محيطي فراهم آورد. (WSCADV و ماهلوم ، 2012).

چکيده:

روانشناسي محيط-اقامتگاه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا عيني فر استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.