پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ در http://vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۹۲ شناسه:
ايلا مقتدري القلنديس دانشجو:
آثار حقوقي الحاق دولت ايران به پروتكل ارزيابي اثرات زيست محيطي كنوانسيون تهران۲۰۰۳ عنوان فارسي:
Legal Consequences of Ratification of EIA protocol to Tehran Convention عنوان انگليسي:

با توجه به اكتشاف نفت در درياي مازندران و پيش بيني پروژه هاي متعدد براي توسعه ي ميادين نفتي و انتقال نفت و گاز از بستر درياي مذكور از طريق خطوط لوله و آثار زيان بار احتمالي آن، پيشگيري از وقوع آلودگي ها از طريق ارزيابي اثرات زيست محيطي و اصلاح برنامه ها به منظور حفاظت از اكوسيستم دريايي از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي باشد. در اين پژوهش خواهان بررسي حدود تكاليف، تعهدات و آثار پروتكل ارزيابي اثرات زيست محيطي كنوانسيون تهران بر نظام حقوقي ايران مي باشيم.

چکيده:

درياي كاسپين-كنوانسيون تهران-پروتكل ارزيابي اثرات زيست محيطي فرامرزي- پروژه هاي فرامرزي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي پيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.