پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۳۹۹/۷/۲۳ دفاع:
۳۶۸۷ شناسه:
شيدا خدابخش دانشجو:
بررسي تاثير حافظه فعال آينده نگر بر حافظه فعال هيجاني دانش آموزان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي عنوان فارسي:
review the impact of prospective working memory on students emotional working memory with attention deficit hyperactivity disorder عنوان انگليسي:

كودكان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعالي نسبت به كودكان عادي در حافظه ي فعال و كنترل هيجانات با مشكلات بيشتري مواجه هستند ، بنابراين در طرح تحقيق پيشنهادي به بررسي تاثير برنامه توانبخشي حافظه فعال آينده نگر بر حافظه هيجاني دانش آموزان داراي اختلال كاستي توجه و بيش فعال خواهيم پرداخت و ميزان اثر بخشي اين برنامه را خواهيم سنجيد

چکيده:

اختلال كاستي توجه و بيش فعالي ، حافظه فعال هيجاني ، حافظه فعال آينده نگر

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر ارجمندنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سوگند قاسم زاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.