پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۱۲/۳ ساعت ۱۱:۰۰ در اتاق دفاع مجازي پرديس البرز به ادرس http://vclas9.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۶۹ شناسه:
سميه محجوب دانشجو:
ارايه مدل توانمند سازي كارافرينانه ي زنان سرپرست خانوار در موسسات خيريه عنوان فارسي:
Presentation of Entrepreneurship Empowerment Model for single parent Women in Charity Organizations عنوان انگليسي:

اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر موقعيت كارآفريني زنان تحت پوشش موسسات خيريه مي پردازد و منابع و مراجع حمايت گر زنان تحت پوشش موسسات خيريه را مشخص خواهد كرد . در ادامه به تبيين فرايند ارايه حمايت كارآفرينانه شامل چه چيزهايي است و چه ابزار ها و منابعي مورد نياز است تعداد قابل توجه زنان سرپرست خانوار كه قدرت تامين مخارج جاري خود را نداشته و تحت سرپرستي خيريه هاي مختلف ميباشند از يك سو موجب شده هزينه هاي زيادي بر خيري ها تحميل گردد و از سوي ديگر منابع تامين آنها با مشكلات بسيار مواجه ميشود. با توجه به امار حدود سه مليون زن سرپرست خانواده در كشور داريم كه بحث تامين معاش اين خانوار ها از مهمترين مسائل اجتماعي كشور است كه عدم توجه به برآورد ساختن معاش اين قشر جامعه موجب بروز مشكلات اجتماعي زيادي براي آن و در ادامه تسري آن به كل جامعه خواهد داشت . يكي از راهكار هاي موجود براي حل اين مساله توانمند سازي اين بخش جامعه است .

چکيده:

توانمدسازي- توانمندشازي زنان - توانمندسازي كارآفرينانه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد عزيزي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.