پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۶۵۸ شناسه:
اناهيتا جم دانشجو:
طراحي كتابخانه چند عملكردي قيطريه تهران عنوان فارسي:
Gheytarieh Multipurpose Library عنوان انگليسي:

معماري به عنوان ظرف زندگي فردي و اجتماعي جوامع و بواسطه نقشي كه در توليد فضاي زيسته ايفا مي كند همواره در طول تاريخ نقش تأثيرگذاري را در شكل و كيفيت زيست فردي و اجتماعي جوامع داشته است.

امروزه گرايش به زندگي ماشيني و جدايي گزيني مردم از فضاهاي عمومي و همچنين ناديده گرفتن ارزش هاي اجتماعي موجب شده كه برخي از فضاهاي عمومي اهميت و نقش خود را از دست بدهند. تك عملكردي بودن ساختار ها منجر به انزوا و متلاشي شدن ساختار شهري فضا ها شده اند. در اين ميان كتابخانه ها كه به عنوان يك نهاد اجتماعي مطرح هستند، وظيفهاي فراتر از امر اطلاع رساني و آموزشي دارد اما به دليل وسيع بودن طيف مراجعين به اين فضاها و عدم پاسخ گويي به اين طيف از مخاطبان و تغيير ماهيت اسناد و نحوه بايگاني اين اسناد در عصر الكترونيك شاهد از دست رفتن مخاطبان و متروك ماندن اين فضاها هستيم.

كتابخانه هاي عمومي، مجموعه اي از عملكردهاي در ارتباط با عصر رسانه ها مي باشند و فضاي عمومي شهري فعال و زنده هستند كه شهروندان يك شهر را گرد هم مي آورد و بدين ترتيب خود را از خطر متروك شدن و از دست دادن مخاطبان خود كه كتابخانه هاي گذشته به آن دچار شده اند نجات مي دهند.

چکيده:

كتاب خانه، فضاي عمومي شهري، مجموعه چند عملكردي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.