پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۲۸ دفاع:
۳۶۳۸ شناسه:
دانيال زارع سيان دانشجو:
بررسي رابطه ميان مسئوليت‌پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با نقش تعديلي عدم شفافيت در گزارشگري مالي عنوان فارسي:
The investigated relationship between corporate social responsibility and financial performance with the role of moderating financial reporting opaque عنوان انگليسي:

اين مطالعه با نگرش و گسترش ادبيات علمي در شاخه عدم شفافيت در گزارشگري مالي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي صورت مي‌پذيرد. به عبارتي مي‌توان علت ورود به مطالعه حاضر را كمك به بهبود روند و تصميم‌گيري در شركت‌ها و پاسخ به مساله اصلي پژوهش دانست.

آيا با اتخاذ رويه‌ي اجراي مسئوليت‌پذيري اجتماعي مي‌توان شاهد كاهش عدم شفافيت در گزارشگري مالي و افزايش سطح عملكرد (كارايي) مالي در شركت‌هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران شد؟

چکيده:

بررسي رابطه، مسئوليت پذيري اجتماعي ، عملكرد مالي ، نقش تعديلي، عدم شفافيت، گزارشگري مالي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.