پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۷/۳۰ دفاع:
۳۶۳۷ شناسه:
بيتا كاشاني دانشجو:
نقش شبكه هاي مجازي در ايجاد فرصت هاي شغلي زنانه( جامعه مورد مطالعه: زنان ) عنوان فارسي:
the role of social media in creating womens job opportunities عنوان انگليسي:

در جوامع امروزي ، تكنولوژي به گونه اي پيش رفته است كه در سراسر دنيا مردم با يكديگر ارتباط بر قرار كرده و به راحتي كلمه محدوديت را از بين برده اند، صنايع فرهنگي تبديل به صنايع خلاق شده است و زنان نيز از اين موضوع غافل نمانده اند كه همين امر موجب به وجود آمدن فرصت هاي شغلي جديد نيز شده است.

چکيده:

ارتباطات-زندگي-زنان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهري بهار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اصغر سعيدي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.