پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۲۹ دفاع:
۳۶۲۵ شناسه:
محمدعلي نواب دانشجو:
شناسايي تاثير پويايي هاي محيطي، قابليت هاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت با توجه به نقش ميانجي دو سو تواني نواوري عنوان فارسي:
identifying the impact of environmental dynamics knowledge management and information technology capabilities on firm performance given the meditating role if innovation ambidexterity عنوان انگليسي:

شركت هاي دانش بنيان و فن اور در كشور يكي از اركان مهم پيشرفت هر كشوري به حساب مي ايند .

چکيده:

دو سو تواني نواوري شركت دانش بنيان مديريت دانش و فناوري اطلاعات پويايي محيطي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي داوري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر كمال سخدري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.