پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۷ دفاع:
۳۶۱۸ شناسه:
شاهين اشراقي دانشجو:
شناسايي تاثير استراتژي تجاري سازي و توانمندي نوآوري فناورانه در ميزان فروش شركتهاي توليدكننده اپ موبايل در ايران عنوان فارسي:
Impact of commercialization strategy and technological innovation capability on quantity of sale in Iranian mobile app developing firms عنوان انگليسي:

صنعت برنامه‌هاي كاربردي تلفن هوشمند در جهان به يكي از صنايع پربازده تبديل شده است و در ايران نيز مورد توجه بسياري از شركت‌ها و كارآفرينان قرار گرفته است.در اين مطالعه با نگاه درون‌سازماني به اين پرسش پرداخته مي‌شود كه توسعه‌دهندگان اين برنامه‌ها كدام استراتژي را انتخاب و كدام توانمندي نوآوري فناورانه‌اي را ارتقا دهند تا بتوانند درآمد بيشتري كسب نمايند.

رويكرد اين پژوهش از نوع كمي است و جامعه آماري مورد نظر پژوهش، شركت‌هاي توسعه‌دهنده برنامه-هاي تلفن همراه هستند كه در بازارهايي مانند كافه بازار و گوگل اپ (براي اندرويد) و سيب اپ و اپ استور (براي اپل) منتشر شده اند و سطح خوبي از فروش يا دانلود را داشته‌اند.

با ارائه پرسشنامه و تحليل پاسخ‌ها از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS، تاثير استراتژي و توانمندي‌هاي نوآوري فناورانه بر درآمد تأييد شد. همچنين مشخص شد ضريب تاثير توانمندي بازاريابي بر ميزان فروش شركت، نسبت به ساير توانمندي‌هاي نواوري فناورانه، بالاتر است.

چکيده:

توانمندي‌ نوآوري فناورانه، فروش، استراتژي تجاري سازي، تجاري سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آيت الله مميز استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر هستي چيت سازان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.