پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۹/۶/۳۱ دفاع:
۳۶۰۵ شناسه:
نويد كازروني دانشجو:
سن شركت ، ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه عنوان فارسي:
Firm age, corporate governance, and capital structure choices عنوان انگليسي:

ما در اين پژوهش مي خواهيم تاثيرات مستقيم سن شركت و ويژگيهاي حاكميتي را بر تصميمات مرتبط با ساختار سرمايه كه يكي از مهمترين آنها تامين مالي از محل انتشار سهام يا دريافت وام(ايجاد بدهي) مي باشد را بررسي كنيم. و اين موضوع تعيين كننده تركيب سرمايه شركت است كه هر كدام از اين دو راه كار كه انتخاب شود، تأثيرات متفاوتي بر شركت مي‌گذارد، لذا بررسي تأثير مكانيزم‌هاي نظام راهبري شركتي همچون ساختار هيأت مديره بر ساختار سرمايه از اهميت بسزايي برخوردار است. مي‌توان انتظار داشت كه چرخه عمر (سن) شركت بتواند تصميمات مربوط به ساختار سرمايه را تحت تاثير قرار دهد. اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش خواهيم بود كه آيا سن شركت و حاكميت شركتي تاثير معناداري بر انتخاب ساختار سرمايه دارد؟

اين تحقيق از نوع تحقيقات همبستگي است كه براي بدست آوردن ضرايب مدل از تحليل رگرسيون استفاده خواهد كرد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قياسي-استقرايي صورت خواهد گرفت. به منظور جمع‌آوري اطلاعات مربوط به متغيرهاي اساسي پژوهش، از صورت‌هاي مالي ساليانه و گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام شركت‌هاي نمونه براي يك دوره شش ساله ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ از بانك‏هاي اطلاعاتي و سايت اينترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.rdis.ir استخراج خواهد شد.

چکيده:

سن شركت ، حاكميت شركتي ، ساختار سرمايه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرش تحريري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.