پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۱۴۰۰/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ در vroom.ut.ac.ir/alborz2 دفاع:
۳۵۹۲ شناسه:
محمدرضا غرقي دانشجو:
بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك سيال عامل بر عملكرد ميكروپمپ لزج در سيستمهاي ميكروسيالاتي عنوان فارسي:
Effect of a Fluid’s Thixotropic Behavior on the Performance of Viscous Micropumps in Microfluidic Systems: a Numerical Study عنوان انگليسي:

انتقال سيالات فيزيولوژيكي در سيستمهاي "ميكرو - سيالاتي" به توجه به ابعاد كوچك اين سيستمها كار بسيار دشواري است. در سالهاي اخير "ميكرو پمپ لزج" به عنوان روشي عملي و كاربردي براي نيل به اين هدف مطرح شده است. اين نوع پمپ، در گذشته، كارآيي خود را در پمپاژ سيالات نيوتني به خوبي نشان داده است. با اينوصف در مورد سيالات غيرنيوتني تحقيقات در اين خصوص همچنان ادامه دارد. با توجه به اينكه سيالات فيزيولوژيكي معمولا از نوع غيرنيوتني هستند مي توان پي به اهميت اين تحقيقات برد. خاصيت بارز اين دسته از سيالات رفتار تيكسوتروپيك آنها مي باشد. به عنوان مثال، ويسكوزيته آنها تابع زمان است. سئوالي كه در اين پايان نامه سعي مي شود به آن پاسخ داده شود بررسي اثر خواص تيكسوتروپيك سيالي همچون خون بر عملكرد اين نوع پمپ است كه تا به امروز پاسخي به آن داده نشده است در اين پايان نامه سعي مي شود با استفاده از روشهاي عددي به اين سئوال پاسخ داده شود.

چکيده:

ميكروپمپ ويسكوز - سيستمهاي ميكروالكترومكانيكي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر كيوان صادقي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

درباره پرديس

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.