پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۲۳ دفاع:
۳۵۹۱ شناسه:
معين صمدزاده دانشجو:
جنبه هاي حقوقي بين المللي سرمايه گذاري خارجي در صنعت حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر حقوق ايران عنوان فارسي:
International law aspects of foreign investment in the road transport industry with emphasis on Iranian laws عنوان انگليسي:

امروزه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي علاوه بر سرمايه داخلي در اقتصاد يك كشور به دليل كاركردهاي مفيد آن همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است و يك جامعه هنگامي در جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي موفق است كه بستر مناسب اين فرايند را فراهم نموده باشد. بسترهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است. مع‌ذلك بستر حقوقي بدليل قدرت اجرايي و امري آن نقش ممتازي ايفا مي‌نمايد. بنابراين هدف اصلي پژوهش حاضر تحليل جنبه‌هاي حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي ايران مي‌باشدكه روش تحقيق بصورت توصيفي– تحليلي مي‌باشد و گردآوري اطلاعات از طريق استفاده از منابع كتابخآن‌هاي است و يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه نخستين گام تصويب قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، در سال ۱۳۸۱ كه امتيازات و تسهيلات ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري خارجي در نظر گرفت و در بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت حمل‌و نقل جاده‌اي تأثيري مثبت به جا گذاشت و قانون ايران هدف از پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي را عمران و آبادي، فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات و غيره اعلام كرده است، هم‌چنين سه شيوه بيع متقابل ، ساخت، بهره‌برداري و واگذري و مشاركت مدني را به عنوان قالب‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در حقوق ايران معرفي شده است كه تاكنون قراردادهاي ساخت و انتقال بيش‌ترين كاربرد را در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي در كشور داشته است. مراحل صدور مجوز براي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي، مبتني بر ارائه درخواست كتبي از سوي سرمايه‌گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين‌نامه است. در بحث مربوط به چگونگي ورود و ارزشيابي سرمايه‌هاي خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي، ايران از مكانيزم‌هاي خاص خود در خصوص شرايط ورود و ارزشيابي سرمايه‌هاي نقدي و غير نقدي برخورداراست. هم‌چنين براساس حقوق ايران، هر سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند منافع و عايداتي را كه قانوناً به دست آورده يا وجوهي كه بعد از انحلال شركت باقي مانده است را به خارج انتقال دهد و سرمايه‌گذار خارجي را در برابر سلب مالكيت، ملي كردن، مصادره و كنترل اموال تضمين كرده است. هم‌چنين حل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذار خارجي در حمل‌ونقل جاده‌اي درحقوق ايران داراي شيوه‌هاي كلي روش‌هاي الزام‌آور و غير الزام‌آور و رسيدگي در دادگاه‌هاي داخلي مي‌باشد كه هر كدام داراي محاسن و معايب خاص خود هستند. اما با اين همه وجود توانايي بالقوه‌ي ايران در جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي اين توانايي هرگز به بالفعل تبديل نگرديده است و ايران در جذب سرمايه‌هاي خارجي در صنعت حمل‌ونقل جاده‌اي از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است لذا شفاف‌سازي قوانين سرمايه‌گذاري، رفع موانع قانوني و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود در كشور مي‌تواند كمك شاياني به بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت حمل‌ونقل نمايد كه نياز توجه مسئولين و قانون‌گذاران در اين زمينه مي‌باشد.

چکيده:

سرمايه، سرمايه‌گذار خارجي،حمل‌ونقل جاده‌اي، حقوق ايران

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر امير ساعد وكيل استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.