پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۵۸۵ شناسه:
علي پيراسته دانشجو:
قابليت حمايت از پول (فيزيكي و مجازي) در قانون مالكيت فكري عنوان فارسي:
The capability of intellectual property rights to protect virtual and paper currencies عنوان انگليسي:

براي رسيدن به پاسخ اين پرسش كه آيا پول در حقوق مالكيت فكري قابل حمايت است يا خير توجه به دو موضوع ضروري است : اولا تفكيك پول فيزيكي از پول مجازي و دوما ماهيت هر يك از اين دو . با توجه به ريشه ي فقهي پول فيزيكي و احكام جاري بر آن و با تعميم قوانين پولي موجود در كشور كه ريشه ي فقهي نيز دارند به اين نتيجه مي رسيم كه موضوعيت حمايت از پول فيزيكي خارج از احكام صادره ي پيشين و ضمن قوانين مالكيت فكري محل بحث است . از طرف ديگر با عنايت بر نوظهور بودن پول هاي مجازي و اختلاف نظر موجود در بسياري از قوانين و احكام آن ها و همچنين پذيرفته نشدن پول هاي مجازي ( كه مهم ترين مصداق آن در نظام اقتصادي كنوني ارز ديجيتالي بيت كوين است )‌در حقوق ايران حمايت حقوق مالكيت فكري از اين نوع پول نيازمند تامل و بررسي بيشتر است . بيت كوين يك سيستم اينترنتي عمومي معرفي مي كند كه شبكه اي از پرداخت وجه و توليد پول به صورت كاملا الكترونيكي را در بر مي گيرد . اين سيستم قدرت خود را از كاربران گرفته و با توجه به محدوديت عرضه و افزايش تقاضاي روز افزون به عنوان يك دارايي فكري داراي ارزش و ماليت شناخته مي شود . با وجود اينكه زمان زيادي از عملياتي شدن اين طرح نمي گذرد مقاومت هايي از طرف حاكميت ها و موسسات مالي ناظر بر بازار در برابر خود مي بيند و راهي بس طولاني براي رفع اين موانع و كسب مقبوليت براي ايفاي نقش پول در ركن اقتصادي حيات بشر مدرن در پيش روي خود دارد. . نگارنده با استفاده از روش تحقيق پژوهش محور و با استناد به كتب و مقالات علمي مرتبط در صدد شناسايي و واكاوي قوانين حمايتي مالكيت فكري در استفاده و توليد احتمالي اين پول توسط قانوگذاران و ضابطان اقتصادي نظام حقوقي ايران قدم مهمي براي پذيرش ورود فناوري مجازي به عرصه ي اقتصاد خواهد بود .

چکيده:

پول مجازي- پول فيزيكي- بيت كوين-حقوق مالكيت فكري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحيم پيلوار استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.