پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۰ دفاع:
۳۵۷۶ شناسه:
عباس فاضلي دانشجو:
بازتاب آثار و افكار شيخ سعدي در صحيفه ي نور امام خميني عنوان فارسي:
The Reflection of Sheikh Saadi's Works and Thoughts in Imam Khomeini's Noorah Sahife عنوان انگليسي:

آثار و‌ انديشه‌هاي فرزانگان داراي وجهه‌ي جهاني، همواره براي بشر تأمل انگيز والگوپرداز بوده است. مقايسه‌ي افكار و آثار دو شخصيت ممتاز كه در دو حوزه، دو زمان و شرايط گوناگون زيسته‌اند، به‌رغم دشواري‌ها مي‌تواند به دريافت آرمان‌ها، نگراني‌ها و راهكارهاي مشترك دو سوي مقايسه منتهي شود. پژوهش پيش رو مقايسه‌اي است از اين دست كه با روش توصيفي تحليلي مبتني بر مطالعات كتابخانه‌اي ميان آثار و‌انديشه‌هاي امام‌خميني و سعدي در باب باورشناختي، اخلاق‌شناختي فردي و اجتماعي و اخلاق‌شناسي سازماني انجام گرفته است. تشويق به گذر از ناهنجارها و ناصواب‌ها و رسيدن به جهان آرماني و مبتني بر خرد و شريعت درحوزه‌ي اخلاق فردي و اجتماعي. تصوير سيماي بايسته‌ي زن در ساحت خانواده و اجتماع كلان در باور امام و سعدي از موضوعاتي است كه در اين رساله به آن پرداخته‌ايم و در باب حكومت، لزوم صلح‌انديشي، ترجيح مهر بر قهر، لزوم شباهت زندگي حاكمان و مردم، ستم‌ستيزي و قاطعيت به هنگام، عدالت‌پروري، فلسفه تشكيل حكومت، شايستگي حكام، تجمل‌زدايي، رسيدگي به نيروهاي لشكري، تاثير فساد حاكمان و ... از موضوعاتي است كه در كليت آن مورد توافق امام‌خميني و سعدي است. ‌‌با آنكه در بيان نتايج يا علل گاهي نگاه‌ها متفاوت است. در شيوه‌ي بيان سعدي سخن‌وري حرفه‌اي است و هم‌پاي محتوي‌انديشي خويش لفظ مي‌سنجد و بي‌پروا در پرده‌ي ظرافت و لطافت پند مي‌دهد؛ اما امام -كه از شعرا به سعدي تعلق خاطري دارد، از او ياد مي‌كند و از سخن او در پيام و كلامش بازتاب‌هايي است- در مخاطبه‌ با كارگزاران و مواجهه با دشمنان، بي‌پيرايه و قاطع سخن مي‌گويد، در عرفانيات و عبادياتي چون حج ، نيز در حماسه و يادكرد شهيدان وطن قلمش به وجد مي‌آيد و ادبيت بيانش اوج مي‌گيرد و هنگام سخنراني‌هاي عمومي كلامش فرودي متواضعانه دارد و مردم‌وار مي‌شود.

چکيده:

امام‌خميني وسعدي، اخلاق فردي، اخلاق اجتماعي، اخلاق سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر اكبري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور:
دکتر روح اله هادي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۸ ۱-۱۴ ۲۵ سياست متعاليه عباس فاضلي و منوچهر اكبري آيين حكومت داري از ديدگاه امام خميني (ره) و سعدي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.